Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ayrık Matematik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB5001 5 Ayrık Matematik 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Sayma olgusunu ve ayrik matematiksel yapilari tanima, soyut kavramlari kullanarak model kurabilmeyi ogrenme
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erol BALKANAY
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı; 11:00-12:45,4B-04-06, Perşembe, 15:00-16:45, 1B-04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba; 9:00-11:00 3A:15
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sozlu ve yazılı anlatim ve tartisma
Temel Kaynaklar -Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and its applications, McGraw-Hill International Editions, 2003

-Ralph. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson Addison Wesley

- Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, Pearson Prentice Hall

-Joan M. Aldous and Robin J. Wilson, Graphs and Applications, Springer
Diğer Kaynaklar -Ian Anderson, A first course in Discrete Mathematics, Springer

-Richard A. Brualdi, Introdcutory Combinatorics, Prentice Hall
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sayma ve temel ilkeler Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
2. Hafta Permutasyon ve kombinasyon Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
3. Hafta Binom teoremi, Mültinom açılımı Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
4. Hafta Güvercin Yuvası ilkesi Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
5. Hafta Katma- Dışlama ilkesi Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
6. Hafta Üretici Fonksiyonlar Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
7. Hafta Rekürans bağıntıları Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
8. Hafta Sinav haftasi Yazılı sınav
9. Hafta Sayılar kuramına giriş Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
10. Hafta Sayı kuramının uygulamaları Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
11. Hafta Kriptografi Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
12. Hafta Graf Kuramına Giriş Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
13. Hafta Düzlemsel graflar Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
14. Hafta Uygulamalar Sozlu ve yazılı anlatim ve uygulama
15. Hafta Final haftası Yazılı sınav
16. Hafta Final haftası Yazılı sınav
17. Hafta Final haftası Yazılı sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Sayma ile ilgili problemleri çözer
ÖÇ-2Elemanter sayılar kuramını öğrenir,bazı uygulamalarını bilir
ÖÇ-3Rekurans bagintilarını çözer
ÖÇ-4Graf kuraminin temellerini öğrenir, günlük yaşamında kullanır.
ÖÇ-5Graf kuramının bazı uygulamalarını bilir
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5