Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mimarlık için Matematik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MCB2002 1 Mimarlık için Matematik 3/0/0 TBD İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, matematiği mimarlık alanına uygulamaktır
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar İngilizce yeterlilik
Öğretim Üyeleri Araş. Gör. Dr. Canan AKKOYUNLU, Araş. Gör. Dr. M. Selçuk TÜRER
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 14:00-17:00, 4B-11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 11:00-13:00, 3A-13, Ataköy Kampüsü
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve uygulama
Temel Kaynaklar 1. Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders, Robert A. Adams, Christopher Essex (Çevirenler: Mehmet Terziler, Tahsin Öner), Palme Yayıncılık, 2015


 

Diğer Kaynaklar -* Thomas Kalkülüs , George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, (Çeviri Editörü: Mustafa Bayram), Pearson


* Temel Matematik Cilt II, Prof. Dr. Mahmut Kartal, Yrd. Doç. Dr. Yalçın Karagöz, Yrd. Doç. Dr. Zafer Kartal, Nobel 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel Matematik Kavramların hatırlatılması; Reel Sayılar, Eşitsizlikler, Düzlem Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
2. Hafta Analitik Geometri, Fonksiyonlar Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
3. Hafta Limit Kavramı,Limit Tanım, Bazı Limit Teoremleri Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
4. Hafta Süreklilik, Trigonometrik Fonksiyonların Limitleri, Sürekli Fonksiyonların Bazı Özellikleri Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
5. Hafta Türev Tanımı, Türev formülleri, Yüksek Mertebeden Türev Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
6. Hafta Bir Değişim Oranı Olarak Türev, Zincir Kuralı Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
7. Hafta Kapalı Fonksiyonların Türevi, Bazı Türev Uygulamaları Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
8. Hafta Ara Sınav Sınav
9. Hafta Ara Değer Teoremi, Artan Azalan Fonksiyonlar, Lokal Ekstrem Değerler Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
10. Hafta Maksimum, Minimum Problemleri, Eğri Çizimleri Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
11. Hafta Sürekli Bir Fonksiyonun İntegrali, Kalkülüsün Temel Teoremi Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
12. Hafta Bir Alan Olarak İntegral, Bazı Alan Problemleri Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
13. Hafta Belirsiz İntegral, Temel İntegrasyon Teknikleri Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
14. Hafta İntegral Uygulamaları Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
15. Hafta FİNAL Sınav
16. Hafta FİNAL Sınav
17. Hafta FİNAL Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-11. Matematikte bulunan temel kavramları anlamak ve sayılar ile işlemler yapabilmek
ÖÇ-22. Matematiği mimarlık alanında uygulayabilmek
ÖÇ-33. Analitik düşünmeyi öğrenebilmek
ÖÇ-44. İş yaşamında karşılaşılan sayıları anlayabilmek ve yorumlayabilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4