Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Temel Matematik I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MCB4001 1 Temel Matematik I 2/2/0 TBD İngilizce 5
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek fen ve sosyal bilimler ile ilgili matematiksel problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Neşe YELKENKAYA, Yrd. Doç. Dr. H. Esra ÖZKAN UÇAR
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Uygulama ve Ödev.
Temel Kaynaklar -Matematik Cilt I, Calculus Early Transcendentals/Dennis G.Zill-Waren S.Wright 4. Basımdan çeviri, Prof Dr. Naci CANGÜL, 2015.
Diğer Kaynaklar -Sağlık Bilimciler ve Biyologlar için Matematik, Prof.Dr. Rüstem Kaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2008, ISBN 978-975-7936-62-6. SCHAUM’S OUTLINE, İşletme ve İktisat için matematiksel Yöntemler, Edward T. Dowling, Çeviri:Doç.Dr.Ö Faruk Çolak-M.Yıldırım, Nobel Yayınları, 1993, ISBN 975-591-369-6 -Mathematical Applications. For the Management, Life, and Social Sciences, 8th Edition, Ronald J. Harshbarger, James J. Reynolds, (2006), Houghton Mifflin Company, ISBN 13:978-0-618-65421-5. -College Mathematics for the Managerial, Life, and Social Sciences, 7th Edition, Soo T. Tan, (2007), Thomson Learning, Inc., ISBN-13: 978-0-495-01583-3. - Calculus for business, economics, and the social and life sciences — Brief 10th ed. / Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley, 2010, The McGraw-Hill Companies.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kümeler,Reel Sayılar Sözlü Anlatım ve Uygulama
2. Hafta Denklemler ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü ifadeler Sözlü Anlatım ve Uygulama
3. Hafta Permütasyonlar, Kombinasyonlar ve Binom katsayıları. Sözlü Anlatım ve Uygulama
4. Hafta Matrisler ,Lineer Denklem sistemleri Sözlü Anlatım ve Uygulama
5. Hafta Determinantlar. Sözlü Anlatım ve Uygulama
6. Hafta Bağıntı ve Fonksiyonlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
7. Hafta Deneylerden elde edilen fonksiyonlar ve kullanımları, İstatistiksel Fonksiyonlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
8. Hafta Limit ve Süreklilik. Sözlü Anlatım ve Uygulama
9. Hafta Limit ve Süreklilik. Sözlü Anlatım ve Uygulama
10. Hafta Arasınav Sözlü Anlatım ve Uygulama
11. Hafta Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar. Sözlü Anlatım ve Uygulama
12. Hafta Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar. Sözlü Anlatım ve Uygulama
13. Hafta Türev Kavramı, Diferansiyel Alma Kuralları, Temel Fonksiyonların Türevleri Sözlü Anlatım ve Uygulama
14. Hafta Bileşke Fonksiyonların Diferansiyeli. Türevlerin Uygulamaları, Fonksiyonların Extremumları Sözlü Anlatım ve Uygulama
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 45
Final 1 55


ÖÇ-1Bazı matematiksel terim ve kavramları tanımlar
ÖÇ-2Matematiksel kavram ve teknikleri fen ve sosyal bilimlerle ilgili problemlere uygulama becerisi kazanır
ÖÇ-3Derste verilen ödevler sayesinde sorumluluk bilinci gelişir.
ÖÇ-4Matematik gerektiren diğer dersler için matematiksel altyapıya sahip olur.
ÖÇ-5Deneylerden(veya anketlerden) elde edilen verilerin bir grafiği çizer ve bunları formüle eder.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11