Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Matematik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MCB2001 1 Matematik 3/0/0 TBD İngilizce 5
Dersin Amacı
Matematik evrensel bir dildir. Bu nedenle herhangi bir alanda ortaya çıkan problemin matematiksel modelinin kurulup çözülmesi son derece önemlidir. Bundan dolayı asıl amacımız temel matematik bilgilerini vermek, matematiksel düşünceyi geliştirmek ve günümüzde işletme yöneticisinin karşılaştığı karmaşık problemleri sistematik bir mantık ile analiz edebilen ve gerekli hallerde bazı teknikleri uygulayarak çözüm araştırabilecek kadar matematik bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. H. Esra ÖZKAN UÇAR
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe; 9:00-12:00(A), 14:00-17:00(B); Amfi Z-B1
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı:10:00-11:00, Salı: 11:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konu anlatımı, Teori ve Uygulama
Temel Kaynaklar -Thomas Calculus, 12.Baskı, PEARSON
Diğer Kaynaklar 1.R.A. Adams and C. Essex (2010). Calculus-A Complete Course (Seventh Edition), Pearson

2. Paul, Richard S.-, Shaevel, M.Leonard, Essentials of Technical mathematics

3. Hockett Sternstein, Second Edition, Applied Calculus
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sayılar, Eşitsizlikler ve Mutlak Değer / Düzlem Geometri ve Doğrular / İkinci Derceden Denklemlerin Grafikleri / Trigonometri Sözlü Anlatım ve Uygulama
2. Hafta Fonksiyonlar / Fonksiyon Türleri Sözlü Anlatım ve Uygulama
3. Hafta Bir Fonksiyonun Limiti Sözlü Anlatım ve Uygulama
4. Hafta Limit Kuralları / Limitin genel tanımı Sözlü Anlatım ve Uygulama
5. Hafta Süreklilik Sözlü Anlatım ve Uygulama
6. Hafta Türev ve Değişimlerin Oranı Sözlü Anlatım ve Uygulama
7. Hafta Bir Fonksiyonun Türevi / Türev Kuralları / Sözlü Anlatım ve Uygulama
8. Hafta Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri / Zincir Kuralı / Kapalı Türev Sözlü Anlatım ve Uygulama
9. Hafta Ters Fonksiyonlar / Üstel Fonksiyonlar / Logaritmik Fonksiyonlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
10. Hafta Logaritmik Fonksiyonların Türevleri / Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
11. Hafta Hiperbolik Fonksiyonlar / Belirsiz Limitler ve l'Hopital Kuralı Sözlü Anlatım ve Uygulama
12. Hafta Maksimum ve Minimum Değerler / Ortalama Değer Teoremi / Sözlü Anlatım ve Uygulama
13. Hafta Dönüm Noktası ve Konkavlık/ Sonsuzda Limitler; Yatay Asimptotlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
14. Hafta Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi Sözlü Anlatım ve Uygulama
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Reel sayılar ve reel sayılar doğrusu, düzlemde kartezyen koordinatlar ve ikinci dereceden denklemlerin grafiklerini açıklar ve tartışır.
ÖÇ-2Polinom, rasyonel fonksiyonlar ve bilinen bazı fonksiyonları ve grafiklerini kullanarak yeni fonksiyonlar tanımlar.
ÖÇ-3Trigonometrik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonları tanımlar.
ÖÇ-4Üstel ve logaritmik fonksiyonları açıklar.
ÖÇ-5Fonksiyonlarda limit, sonsuzda limit ve limiti sonsuz olan fonksiyonları tanımlar.
ÖÇ-6Süreklilik kavramının rolünü ifade eder.
ÖÇ-7Teğet doğru ve bunların eğimlerini, türev ve türev kurallarını kullanır.
ÖÇ-8Zincir kuralının önemini açıklar; trigonometrik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonları tanımlar; yüksek mertebeden türevleri kullanır.
ÖÇ-9Ortalama değer teoremini analiz eder ve kapalı fonksiyonların türevini kullanır.
ÖÇ-10Belirsiz limiti tanımlar ve l'Hopital kuralını kullanarak bu limitleri çözer.
ÖÇ-11Uç değerleri tanımlar ve uç-değer problemlerini çözer.
ÖÇ-12Konkavite ve dönüm noktası kavramlarını tanımlar.
ÖÇ-13Bir fonksiyonun grafiğini çizmeyi tartışır ve açıklar.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10           
ÖÇ 11           
ÖÇ 12           
ÖÇ 13