Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Temel Matematik II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT4002 1 Temel Matematik II 2/2/0 TBD Türkçe 5
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yaşam ve Sosyal Bilimler ile ilgili matematiksel problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Neşe YELKENKAYA
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 9:00-11:00, Ataköy Kampüsü Z-B2/Cuma 9:00-11:00, Ataköy Kampüsü Z-D2
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 10:00-13:00 3A-11
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Uygulama ve Ödev.
Temel Kaynaklar -Thomas Kalkülüs, Cilt I, Gerge B.Thomas, M.D. Weir, Çeviri Editörü : Mustafa Bayram, 2010, Pearson,ISBN:978-605-4248-65-0. -Sağlık Bilimciler ve Biyologlar için Matematik, Prof.Dr. Rüstem Kaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2008, ISBN 978-975-7936-62-6.
Diğer Kaynaklar --SCHAUM’S OUTLINE, İşletme ve İktisat için matematiksel Yöntemler, Edward T. Dowling, Çeviri:Doç.Dr.Ö Faruk Çolak-M.Yıldırım, Nobel Yayınları, 1993, ISBN 975-591-369-6 -Mathematical Applications. For the Management, Life, and Social Sciences, 8th Edition, Ronald J. Harshbarger, James J. Reynolds, (2006), Houghton Mifflin Company, ISBN 13:978-0-618-65421-5. -College Mathematics for the Managerial, Life, and Social Sciences, 7th Edition, Soo T. Tan, (2007), Thomson Learning, Inc., ISBN-13: 978-0-495-01583-3.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Türevin Uygulamaları, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Yerel Extremumlar. Sözlü anlatım ve uygulama
2. Hafta Belirsiz şekiller ve L’Hopital Kuralı, Konkavlık, Büküm Noktası, Eğri Çizimi. Sözlü anlatım ve uygulama
3. Hafta Eğri Çizimi. Sözlü anlatım ve uygulama
4. Hafta Integral, Belirsiz İntegral. Sözlü anlatım ve uygulama
5. Hafta İntegrasyon Teknikleri Sözlü anlatım ve uygulama
6. Hafta İntegrasyon Teknikleri Sözlü anlatım ve uygulama
7. Hafta Belirli İntegral Sözlü anlatım ve uygulama
8. Hafta Arasınav Yazılı
9. Hafta İntegral Hesabın Esas Teoremi, Belirli İntegralin Uygulamaları. Hayata dair Uygulamalar. Sözlü anlatım ve uygulama
10. Hafta Has olmayan İntegrallar ve Uygulamaları Sözlü anlatım ve uygulama
11. Hafta Has olmayan İntegrallar ve Uygulamaları Sözlü anlatım ve uygulama
12. Hafta Nümerik (Sayısal) İntegral Metodları: Yamuklar ve Simson Kuralı. Sözlü anlatım ve uygulama
13. Hafta Çok Değişkeli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Maksimum ve Minimum Sözlü anlatım ve uygulama
14. Hafta Çok Değişkeli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Maksimum ve Minimum Sözlü anlatım ve uygulama
15. Hafta Final Sınavı Yazılı
16. Hafta Final Sınavı Yazılı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 45
Final 1 55


ÖÇ-1Matematiksel kavram ve teknikleri Biyoloji problemlerine uygulama becerisi kazanır
ÖÇ-2Derste verilen ödevler sayesinde sorumluluk bilinci gelişir
ÖÇ-3 Biyoistatistik dersi için gerekli olan temel bilgilere sahip olur.
ÖÇ-4Fonksiyonların ekstremum değerlerini anlar ve bunlarla ilgili soruları çözer
ÖÇ-5Belirli ve Belirsiz integral kavramlarını öğrenir ve bunlarla ilgili problemleri çözer
ÖÇ-6Deneylerden elde edilen verilerin bir grafiği çizer ve bunları formüle eder.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6