Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Genel Matematik II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT3002 1 Genel Matematik II 2/2/0 TBD Türkçe 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, matematiği ekonomi, işletme ve sosyal bilimlere uygulamaktır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Arzu YEMİŞÇİ
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri İşletme(A): Perşembe, 13:00-17:00, SS2, ZB1 İşletme(B): Cuma, 09:00-13:00, ZB2 İktisat: Cuma, 13:00-17:00, 3B-11/13/15, 3C-12/14/16
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 11:00-13:00, 3A16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, teori ve uygulama
Temel Kaynaklar 1. Kalkülüs, Diferansiyel ve İntegral Hesap, James Stewart

2. Paul, Richard S.-, Shaevel, M.Leonard. Essentials of Technical Mathematics

3. Bernhardt, Grossnickle, Reckzeh.Discovering Structure In Algebra

4. Hockett Sternstein, Second Edition, Applied Calculus5. İktisatçılar ve İşletmeciler için İktisat ve İşletme Problemlerine Uygulamalı GENEL MATEMATİK, Prof.Dr.İbrahim Doğan, Prof.Dr.Necdet Tekin, DER Yayınları.

5. İktisatçılar ve İşletmeciler için İktisat ve İşletme Problemlerine Uygulamalı GENEL MATEMATİK, Prof.Dr.İbrahim Doğan, Prof.Dr.Necdet Tekin, DER Yayınları.

6. Calculus, For Business, Economics, and The Social and Life Sciences, Laurence D.Hoffmann Gerald L.Bradley Fourth Edition
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İntegral ve Uygulamaları Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
2. Hafta Değişken Değişimi Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
3. Hafta Kısmi İntegrasyon Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
4. Hafta Belirli İntegral ve Eğri Altındaki Alan Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
5. Hafta Üretici Rantı Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
6. Hafta Tüketici Rantı Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
7. Hafta Belirli integral uygulamaları Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
8. Hafta Ara Sınav Sınav
9. Hafta Matrisler Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
10. Hafta Lineer denklem sistemlerinin çözümü Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
11. Hafta Kare matrisin tersi Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
12. Hafta Determinantlar Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
13. Hafta Uygulama Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
14. Hafta Çok değişkenli fonksiyonlar Sözlü Anlatım ve Problem Çözümü
15. Hafta FİNAL Sınav
16. Hafta FİNAL Sınav
17. Hafta FİNAL Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-11. Matematikte bulunan temel kavramları anlamak ve sayılar ile işlemler yapabilmek
ÖÇ-22. Matematiği İktisadi ve İdari Bilimler alanında uygulayabilmek
ÖÇ-33. Analitik düşünmeyi öğrenebilmek
ÖÇ-44. İş yaşamında karşılaşılan sayıları anlayabilmek ve yorumlayabilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4