Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ayrık Matematik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT1006 1 Ayrık Matematik 4/0/0 TBD Türkçe 6
Dersin Amacı
Sayma ve graflar gibi ayrık matematik kavramlarını vermek. Elemanter sayı kuramını öğrenmek, şifrelemeye uygulayabilmek.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erol BALKANAY
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve uygulama
Temel Kaynaklar 1. Kenneth H.Rosen, Discrete mathematics and its applications, Mc Graw-Hill International Editions.

2. Ralph Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson Addison Wesley.

3. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Saymanın Temel Prensipleri Sözlü anlatım ve uygulama
2. Hafta Permütasyon ve Kombinasyon Sözlü anlatım ve uygulama
3. Hafta Binom Teoremi, Multinom teoremi Sözlü anlatım ve uygulama
4. Hafta Güvercin yuvası prensibi Sözlü anlatım ve uygulama
5. Hafta Ekleme çıkarma prensibi Sözlü anlatım ve uygulama
6. Hafta Üretici fonksiyonlar Sözlü anlatım ve uygulama
7. Hafta Rekürans bağıntıları Sözlü anlatım ve uygulama
8. Hafta Ara sınav Sınav
9. Hafta Sayı kuramına giriş Sözlü anlatım ve uygulama
10. Hafta Sayı kuramının uygulamaları Sözlü anlatım ve uygulama
11. Hafta Kriptografi Sözlü anlatım ve uygulama
12. Hafta Graf kuramına giriş Sözlü anlatım ve uygulama
13. Hafta Düzlemsellik ve renklendirme Sözlü anlatım ve uygulama
14. Hafta Uygulamalar Sözlü anlatım ve uygulama
15. Hafta Final Sınav
16. Hafta Final Sınav
17. Hafta Final Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Grafların uygulamasını yapabilmek.
ÖÇ-2Graflarda düzlemsellik ve renkleme.
ÖÇ-3Sayma ile ilgili problemleri çözebilmek.
ÖÇ-4 Elementer Sayı Kuramını öğrenmek, Kripgografiye uygulayabilmek.
ÖÇ-5Rekürans bağıntılarını çözebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5