Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Lineer Cebir

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT1004 1 Lineer Cebir 4/0/0 TBD Türkçe 6
Dersin Amacı
Mühendislik öğrencilerine Lineer Cebirin temel kavramlarını öğretmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Neşe YELKENKAYA, Doç. Dr. Ayten KOÇ
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri C Grubu Pazartesi 13:00-15:00, 2B1113, Çarşamba 11:00-13:00, B1-8; D Grubu Pazartesi 15:00-17:00, B1-4, Çarşamba 09:00-11:00, B1-5 (Doç.Dr.Ayten KOÇ)
Görüşme Saatleri ve Yeri Doc.Dr. Ayten Koc, Çarşamba 13:00-14:00 (3A-01)
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  
Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar B.Kolman-Dr.Hill, Elementary Linear Algebra with Aplications, Pearson International Edition, 9/E(2013), ISBN 0-13-135063-3.
Diğer Kaynaklar -H.Anton-C.Rorres, Elementary Linear Algebra , Jhon Wiley&sons,Inc.(2011),ISBN 978-0-470-56157-7.

-B.Kolman-Dr.Hill, Introductory Linear Algebra, Prentice-Hall (2005), ISBN 0-13-127773-1.

-Fraleigh-Beauregard, Linear Algebra, Addison8-Wesley (1995).
- E.M.Landesman-M.R.Hestenes, Linear Algebra for Mathematics, Science, and Engineering,Prentice-        Hall,Inc(1992)
-S. Lipschutz, M. Lipson, Schaum’s Outline of Linear Algebra,  Mc Graw-Hill Companies,The Pub.Date: December 2000,ISBN-13:9780071362009.
-Any textbook on advanced linear algebra
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Matrisler; Matris İşlemleri, Matris İşlemlerinin Özellikleri, Özel Tipte Matrisler Sözlü ve yazılı anlatım
2. Hafta Lineer Sistemlerin Çözümü; Elemanter Satır ve Sütün İşlemleri, Bir Matrisin Satırca (İndirdenmiş) Eşelon Formu, Gauss Eliminasyon and Gauss-Jordan İndirgeme Metodu Sözlü ve yazılı anlatım
3. Hafta Homojen Sistemler Sözlü ve yazılı anlatım
4. Hafta Elemanter Matrisler ve Elemanter İşlemler Yardımıyla Bir Matrisin Tersini Bulmak Sözlü ve yazılı anlatım
5. Hafta Determinantlar; Determinantların Tanımı ve Özellikleri, Kofaktör Açılımı, Kofaktörler Yardımı ile Bir Matrisin Tersini bulmak Sözlü ve yazılı anlatım
6. Hafta Kofaktör Açılımı, Kofaktörler Yardımı ile Bir Matrisin Tersini bulmak Sözlü ve yazılı anlatım
7. Hafta Cramer Kuralı. Bir Matrisin Rank’ı Sözlü ve yazılı anlatım
8. Hafta Vektör Uzayları; Tanımı, Alt Uzay Sözlü ve yazılı anlatım
9. Hafta Üretme (Germe) ve Lineer Bağımsızlık Sözlü ve yazılı anlatım
10. Hafta Taban ve Boyut Sözlü ve yazılı anlatım
11. Hafta Bir Kare Matrisin Özdeğerleri ve Özvektörleri Sözlü ve yazılı anlatım
12. Hafta Köşegenleştirme, Cayley–Hamilton Teoremi Sözlü ve yazılı anlatım
13. Hafta Lineer Dönüşümler Sözlü ve yazılı anlatım
14. Hafta Temel Kavramların gözden geçirilmesi. Sözlü ve yazılı anlatım
15. Hafta Final Sınavları Yazılı
16. Hafta Final Sınavları Yazılı
17. Hafta Final Sınavları Yazılı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Özel tipteki bazı matrisleri bilir ve matrisler
ÖÇ-2Lineer Sistemleri Gauss-Jordan indirgeme yöntemiyle çözer.
ÖÇ-3Bir matrisin transpozesini, tersini, ek matrisini ve rangını bulur.
ÖÇ-4Bir kare matrisin determinantını satır, sütün işlemleri kullanarak veya herhangibir satıra( veya sütüna) göre kofaktör açılımı yaparak bulur.
ÖÇ-5Lineer sistemleri Cramer Kuralı ile çözer.
ÖÇ-6Vektörlerin toplamı, bir skaler ile çarpımı, lineer bağımsızlık, alt uzay, taban ve boyut kavramları ile ilgili cebirsel ifadeleri ispatlar.
ÖÇ-7Bir kare matrisin özdeğerlerini ve bunlara karşılık gelen özvektörlerini hesaplar.
ÖÇ-8Özdeğerler ve özvektörlerin bazı özelliklerini ispatlayarak gösterir.
ÖÇ-9Bir kare matrisin köşegenleştirilebilir olup olmadığını belirleyip, köşegen hale dönüştürür.
ÖÇ-10Lineer Dönüşümlerle ilgili ifadeleri ispatlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10