Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Matematik III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT1003 1 Matematik III 4/0/0 TBD Türkçe 7
Dersin Amacı
İki ve üç değişkenli fonksiyonların tanıtılarak özelliklerinin ve uygulamalarının öğretilmesidir
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. R. Tunç MISIRLIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. H. Esra ÖZKAN UÇAR, Yrd. Doç. Dr. M. Fatih UÇAR
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı , 15:00 - 16:45, 3B-04-06 / Cuma , 09:00-10:45 , Amfi B2-1
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. H. Esra ÖZKAN UÇAR, Cuma , 11:00-13:00 , 3A-05
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım,  tartışma .
Temel Kaynaklar -Thomas KALKÜLÜS (2.CİLT), George B. Thomas, 12.Baskı , Pearson  , 2010 .
Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Üç Boyutlu Koordinat Sistemi ve Vektörler Sözlü anlatım
2. Hafta Skaler ve Vektörel Çarpım Sözlü anlatım
3. Hafta Doğrular ve Uzayda Düzlemler, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler Sözlü anlatım
4. Hafta Uzayda Eğriler ve Teğetleri, Vektör Fonksiyonlarının İntegrali ve Uzayda Yay uzunluğu Sözlü anlatım
5. Hafta Bir eğrinin normal vektörleri ve eğrilik, İvmenin teğetsel ve normal bileşenleri Sözlü anlatım
6. Hafta Çok değişkenli fonksiyonlar, Yüksek boyutlarda limitler ve süreklilik Sözlü anlatım
7. Hafta Kısmi türevler, Zincir kuralı Sözlü anlatım
8. Hafta Doğrultu türevleri ve gradyent vektörler, Teğet düzlemler ve diferansiyeller yazılı sınav
9. Hafta Ekstremum değerler ve eyer noktaları, Lagrange çarpanları Sözlü anlatım
10. Hafta Dikdörtgenler üzerinde iki katlı ve ardışık integraller, Genel bölgeler üzerinde iki katlı integraller Sözlü anlatım
11. Hafta İki katlı integral ile alan hesabı, Kutupsal formda iki katlı integraller Sözlü anlatım
12. Hafta Dikdörtgensel koordinatlarda iki katlı integraller, Silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integrallr Katlı integrallerde değişken dönüşümü Sözlü anlatım
13. Hafta Eğrisel integraller, Vektör alanları ve eğrisel integraller Sözlü anlatım
14. Hafta Yoldan bağımsızlık, korumalı alanlar ve potansiyel fonksiyonlar, Düzlemde Green Teoremi Sözlü anlatım
15. Hafta Final Sınavı yazılı sınav
16. Hafta Final Sınavı yazılı sınav
17. Hafta Final Sınavı yazılı sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1İki ve üç değişkenli fonksiyonların tanımını, graflarını ve özelliklerini öğrenir
ÖÇ-2İki ve üç değişkenli fonksiyonların kısmi türevlerini ve kısmi türevin uygulamalarını öğrenir.
ÖÇ-3İki katlı integrali ve uygulamalarını öğrenir.
ÖÇ-4Üç katlı integral ve uygulamalarını öğrenir
ÖÇ-5Eğrisel integraller ve uygulamalarını öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5