Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Matematik II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT1002 1 Matematik II 4/0/0 TBD Türkçe 7
Dersin Amacı Mühendislik problemlerinde kullanılmak üzere temel matematiksel kavramların öğretilmesi
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mert ÇAĞLAR, Doç. Dr. R. Tunç MISIRLIOGLU, Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN, Yrd. Doç .Dr. Adnan İLERÇİ, Yrd. Doç. Dr. H. Arzu YEMİŞÇİ
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı: Sec I - 09-11 ZD-2 Sec J - 11-13 B1-6 Cuma: Sec I - 13-15 B1-5 Sec J - 15-17 B1-8
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Teori ve Uygulama
Temel Kaynaklar Weir and Hass, Thomas' Calculus, Thirteen Edition, 2016, Pearson Publication.
Diğer Kaynaklar Robert A. Adams and Christopher Essex (2010). Calculus: A Complete Course, Seventh Edition. Pearson Canada. 9780321549280
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta 4.7 Ters Türevler 5.1 Alan ve Sonlu Toplamlarla Tahminde Bulunmak Ders ve Uygulamalar
2. Hafta 5.2 Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri 5.3 Belirli İntegral 5.4 Kalkülüsün Temel Teoremi Ders ve Uygulamalar
3. Hafta 5.5 Belirsiz İntegral ve Yerine Koyma Yöntemi 5.6 Değişken Dönüşümü ve Eğriler Arasındaki Alanlar Ders ve Uygulamalar
4. Hafta 6.1 Dik-Kesitler Kullanarak Hacim Bulmak 6.2 Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak Ders ve Uygulamalar
5. Hafta 6.3 Yay Uzunluğu 6.4 Dönel Yüzeylerin Alanları Ders ve Uygulamalar
6. Hafta 7.2 Doğal Logaritma (İntegralle ilgili kısım) 7.3 Üstel Fonksiyonlar (İntegralle ilgili kısım) 7.6 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar (İntegralle ilgili kısım) 8.1 Kısmi İntegrasyon Ders ve Uygulamalar
7. Hafta 8.2 Trigonometrik İntegraller 8.3 Trigonometrik Dönüşümler 8.4 Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu Ders ve Uygulamalar
8. Hafta 8.7 Genelleştirilmiş İntegraller Ders ve Uygulamalar ARASINAV 25.03.2017 Cumartesi Saat: 10:00
9. Hafta 11.1 Düzlem Eğrilerinin Parametrize Edilmesi 11.2 Parametrik Eğrilerle Hesaplama 11.3 Kutupsal Koordinatlar Ders ve Uygulamalar
10. Hafta 11.4 Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi 11.5 Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar Ders ve Uygulamalar
11. Hafta 10.1 Diziler 10.2 Sonsuz Seriler 10.3 İntegral Testi Ders ve Uygulamalar
12. Hafta 10.4 Karşılaştırma Testleri 10.5 Oran ve Kök Testi 10.6 Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık Ders ve Uygulamalar
13. Hafta 10.7 Kuvvet Serileri Ders ve Uygulamalar
14. Hafta 10.8 Taylor and Maclaurin Serileri 10.9 Taylor Serisinin Yakınsaklığı Ders ve Uygulamalar
15. Hafta Final Sınav Haftası FİNAL SINAVI 11.05.2017 Saat: 10:00
16. Hafta Final Sınav Haftası BÜTÜNLEME SINAVI 25.05.2017 Saat 10:00
17. Hafta Final Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Belirsiz integral, toplam ve sigma sembolü ve toplamların limiti olarak alanları açıklar ve tartışır.
ÖÇ-2Belirli integral ve özelliklerini tanımlar.
ÖÇ-3İntegral hesabının esas teoremini, değişken dönüştürme yöntemini ve kısmi integrasyon yöntemini tanımlar.
ÖÇ-4Rasyonel fonksiyonların integrallerini açıklar.
ÖÇ-5Düzlemsel bölgelerin alanlarını tanımlar.
ÖÇ-6Döndürme ile elde edilen katı cisimlerin hacimlerini tanımlar, eğri uzunluğu ve yüzey alanı kavramlarını tartışır.
ÖÇ-7Parametrik eğrileri, düzgün parametrik eğrilerini ve bunların eğimlerini, eğri uzunluklarını ve parametrik eğrilerin alanlarını açıklar.
ÖÇ-8Kutupsal koordinat ve kutupsal eğri kavramlarını analiz eder.
ÖÇ-9Kutupsal eğriler için eğim, alan ve eğri uzunluğu kavramlarını tanımlar.
ÖÇ-10Dizi ve dizilerde yakınsaklık kavramlarını tanımlar.
ÖÇ-11Sonsuz seri, pozitif seriler için yakınsaklık testleri, mutlak ve koşullu yakınsaklık kavramlarını analiz eder.
ÖÇ-12Kuvvet serileri ve Taylor ve MacLaurin serilerini açıklar ve tartışır.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10           
ÖÇ 11           
ÖÇ 12