Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Matematik I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT1001 1 Matematik I 4/0/0 TBD Türkçe 7
Dersin Amacı
 Mühendislik problemlerinde kullanılmak üzere temel matematiksel kavramların öğretilmesi.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mert ÇAĞLAR, Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. Adnan İLERÇİ, Araş. Gör. Dr. M. Selçuk TÜRER, Araş. Gör. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri SALI: Sec A - 09-11 ZA-1 Sec B - 11-13 ZA-2 Sec C - 13-15B1-1 Sec D - 15-17 B1-1 Sec E - 09-11 B1-8 Sec F - 11-13 ZD-1 Sec G - 13-15 ZA-2 Sec H - 15-17 ZD-2 Sec I - 09-11 B1-1 Sec J - 11-13 B1-1 Cuma: Sec A - 13-15 B1-1 Sec B - 15-17 B1-4 Sec C - 09-11 B1-4 Sec D - 11-13 ZD-3 Sec E - 13-15 B1-7 Sec F - 15-17 3c-11-13-15 Sec G - 09-11 B1-8 Sec H - 11-13 ZB-1 Sec I - 13-15 ZA-1 Sec J - 15-17 B1-1
Görüşme Saatleri ve Yeri 3A-15, Cuma 10:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Teori ve Uygulama
Temel Kaynaklar -Robert A. Adams and Christopher Essex (2010). Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1, Palme Yayınevi
Diğer Kaynaklar -Maurice D. Weir ve Joel Hass, Thomas  Kalkülüs, Cilt 1, On İkinci baskı, Pearson Yayınları, 2010.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta P.2 Düzlemde Kartezyen Koordinatlar P.3 İkinci Dereceden Denklemlerin Grafikleri Ders
2. Hafta P.4 Fonksiyonlar ve Grafikleri P.5 Yeni Fonksiyonlar Tanımlamak için Fonksiyonların Kombine Edilmesi Ders
3. Hafta P.6 Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar P.7 Trigonometrik Fonksiyonlar Ders
4. Hafta 1.2 Fonksiyonların Limitleri Ders
5. Hafta 1.3 Sonsuzda Limitler ve Sonsuz Limitler 1.4 Süreklilik Ders
6. Hafta 2.1 Teğet Doğruları ve Eğimleri 2.2 Türev 2.3 Diferansiyel Alma Kuralları 2.4 Zincir Kuralı Ders
7. Hafta 2.5 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri 2.6 Yüksek Mertebeden Türevler 2.8 Ortalama Değer Teoremi Ders
8. Hafta 2.9 Kapalı Diferansiyel Alma 2.10 Ters Türev ve Belirsiz İntegral Ders, Sınav
9. Hafta 3.1 Ters Fonksiyonlar 3.2 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Ders
10. Hafta 3.3 Doğal Logaritma ve Üstel 3.5 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Ders
11. Hafta 3.6 Hiperbolik Fonksiyonlar 4.3 Belirsiz Formlar Ders
12. Hafta 4.4 Uç değerler 4.5 İçbükeylik ve Bükülmeler Ders
13. Hafta 4.6 Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi Ders
14. Hafta 4.8 Uç değerler Problemleri Ders
15. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
16. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
17. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Reel sayılar ve reel sayılar doğrusu, düzlemde kartezyen koordinatlar ve ikinci dereceden denklemlerin grafiklerini açıklar ve tartışır.
ÖÇ-2Polinom, rasyonel fonksiyonlar ve bilinen bazı fonksiyonları ve grafiklerini kullanarak yeni fonksiyonlar tanımlar.
ÖÇ-3Trigonometrik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonları tanımlar.
ÖÇ-4Üstel ve logaritmik fonksiyonları açıklar.
ÖÇ-5Fonksiyonlarda limit, sonsuzda limit ve limiti sonsuz olan fonksiyonları tanımlar.
ÖÇ-6Süreklilik kavramının rolünü ifade eder.
ÖÇ-7Teğet doğru ve bunların eğimlerini, türev ve türev kurallarını kullanır.
ÖÇ-8Zincir kuralının önemini açıklar; trigonometrik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonları tanımlar; yüksek mertebeden türevleri kullanır.
ÖÇ-9Belirsiz limiti tanımlar ve l'Hopital kuralını kullanarak bu limitleri çözer.
ÖÇ-10Uç değerleri tanımlar ve uç-değer problemlerini çözer.
ÖÇ-11Konkavite ve dönüm noktası kavramlarını tanımlar.
ÖÇ-12Bir fonksiyonun grafiğini çizmeyi tartışır ve açıklar.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10           
ÖÇ 11           
ÖÇ 12