Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Optimizasyon

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB8006 Optimizasyon 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
 Çeşitli alternatifler arasından en iyisini seçmenin söz konusu olduğu, gerçek hayatta da çok sık karşılaşılan optimizasyon problemlerini modelleyebilmek ve çözebilmek için bakış açısı ve yöntemler vererek ileri optimizasyon konularında yapacakları çalışmalar için öğrencilere gereken altyapıyı oluşturmak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hikmet Çağlar
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Hikmet Çağlar, Ofis 3A-09.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama, problem çözme, örnek olay incelemesi, grup çalışmaları
Temel Kaynaklar Edwin K. P. Chong and Stanislaw H. Żak, An Introduction to Optimization, Second Edition, Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, Inc., New York, ©2001. M. Asghar Bhatti, Practical optimization methods: with Mathematica Applications, Springer, New York, ©2000.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Optimizasyona Giriş Konu anlatımı ve uygulamalar
2. Hafta Konveks Analiz Konu anlatımı ve uygulamalar
3. Hafta Konveks Analiz Konu anlatımı ve uygulamalar
4. Hafta Kısıtlı Optimizasyon: Kısıtsız Optimizasyon, Eşitsizlik Kısıtlı Problemler, Eşitlik ve Eşitsizlik Kısıtlı Problemler Konu anlatımı ve uygulamalar
5. Hafta Lagrange Dual Problemi, Dualite Teoremleri ve Eyer Nokta Optimallik Koşulları Konu anlatımı ve uygulamalar
6. Hafta Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon Konu anlatımı ve uygulamalar
7. Hafta Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon Konu anlatımı ve uygulamalar
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon Konu anlatımı ve uygulamalar
10. Hafta Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon Konu anlatımı ve uygulamalar
11. Hafta Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri Konu anlatımı ve uygulamalar
12. Hafta Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri Konu anlatımı ve uygulamalar
13. Hafta Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri Konu anlatımı ve uygulamalar
14. Hafta Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri Konu anlatımı ve uygulamalar
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 50


Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11