Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Topoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB7005 Topoloji 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı

Analizin temel kavramlarını öğrencilere kavratmaktır.

Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yaşar Polatoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım
Temel Kaynaklar Genel Toploloji, Prof.Dr. Şaziye Yüksel

 
Diğer Kaynaklar Genel Toploloji, Prof.Dr. Cemil Yıldız
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Simgeler ve Terimler, Topolojik Yapılar
2. Hafta Kuratowski Yöntemi, Topoloji Tabanı
3. Hafta Komşuluklar
4. Hafta Sürekli Fonksiyonlar
5. Hafta Topolojilerin Karşılaştırılması
6. Hafta İzdüşel ve Tümel Topolojiler, Alt Uzaylar
7. Hafta Çarpım Uzayları, Bölüm Uzayları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Diziler, Ağlar, Süzgeçler
10. Hafta Ayırma Aksiyomları
11. Hafta Tıkızlık
12. Hafta Bağlantılı Uzaylar
13. Hafta Normlu Uzaylar, Metrik
14. Hafta Metrel Topoloji, Düzgün Süreklilik
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-11. Analizde bulunan temel kavramları anlamak
ÖÇ-22. Analizi topoloji alanında uygulayabilmek
ÖÇ-33. Topolojik düşünmeyi öğrenebilmek
ÖÇ-44. Matematiğin her alanında karşılaşılan problemleri topolojik yorumlayabilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4