Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Veri Madenciliği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB6007 Veri Madenciliği 3/0/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
 Öğrencilere iş hayatında karşılaşabilecekleri büyük ölçekteki verileri anlama, analiz etme ve yorumlayabilme adına veri madenciliği kavramı, yöntemlerini öğretmek
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hikmet Çağlar
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Hikmet Çağlar, 3-A-09 Ofis.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Çeşitli örnek problemler için bilgisayar ortamında uygulama yapmak.
Temel Kaynaklar -Silahtaroğlu,G., Veri Madenciliği, Papatya Yayınevi,2008
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Veri Madenciliğine Giriş Konu anlatımı ve uygulamalar
2. Hafta Veri Madenciliği Uygulama Alanları Örnekleri Konu anlatımı ve uygulamalar
3. Hafta Veri Kavramını Anlamak Konu anlatımı ve uygulamalar
4. Hafta Veri Önişleme İşlemleri Konu anlatımı ve uygulamalar
5. Hafta Veri Ambarları ve OLAP Konu anlatımı ve uygulamalar
6. Hafta Birliktelik Kuralları Konu anlatımı ve uygulamalar
7. Hafta Birliktelik Kuralları Uygulamaları Konu anlatımı ve uygulamalar
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Sınıflandırma Konu anlatımı ve uygulamalar
10. Hafta Sınıflandırma Uygulamaları Konu anlatımı ve uygulamalar
11. Hafta Kümeleme Konu anlatımı ve uygulamalar
12. Hafta Kümeleme Uygulamaları Konu anlatımı ve uygulamalar
13. Hafta Veri Madenciliği Örnek Bilgisayar Uygulaması Konu anlatımı ve uygulamalar
14. Hafta Veri Madenciliği Trendleri Konu anlatımı ve uygulamalar
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 50


Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11