Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Hesaplama Teorisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB6006 Hesaplama Teorisi 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bilgisayarın hesaplama sürecinin, sonlu durum makinaları, düzgün ifadeler ve diller ve Turing makinaları gibi soyut ve algoritmik modeller kullanarak anlaşılmasını sağlamaktır. Bu soyut modeller kullanılarak temel hesaplama teorileri ispatlanacak çözümü olan ve olmayan örnek problemler incelenecektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent Çuhacı
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Bu dönem açılmamıştır
Görüşme Saatleri ve Yeri Bu dönem açılmamıştır
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar -Introduction to Theory of Computation, Michael Sipser, Second Edition
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Otomata Teorisine giriş
2. Hafta Otomata Teorisine giriş
3. Hafta Düzenli Diller
4. Hafta Düzenli Diller
5. Hafta Bağlam Bağımsız Diller
6. Hafta Bağlam Bağımsız Diller
7. Hafta CHURCH-TURING Teorisi
8. Hafta CHURCH-TURING Teorisi
9. Hafta Karar Verilebilirlik
10. Hafta Karar Verilebilirlik
11. Hafta İndirgenebilirlik
12. Hafta İndirgenebilirlik
13. Hafta Hesaplama Teorisi İleri Konuları
14. Hafta Hesaplama Teorisi İleri Konuları
15. Hafta Zaman Karmaşıklığı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1 Deterministik olan ve olmayan sonu durum makinalarını kavramsal olarak tasarlayabilirler 
ÖÇ-2 Farklı tipteki makinaları birbirlerine dönüştürebilir veya denkliğini gösterebilirler 
ÖÇ-3 Bir dilin düzgün veya bağlam bağımsız olup olmadığını tespit edebilirler, 
ÖÇ-4 Verilen bir problem çözecek Turing makinasını kavramsal olarak tasarlayabilirler 
ÖÇ-5 Turing makinalarını kullanarak verilen bir problem başka bir problem indirgeyebilirler 
ÖÇ-6Bir problemin polinom zamanda deterministik bir çözümü olup olmadığını gösterebilirler.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6