Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik-Bilgisayar Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB6008 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Uygulamalı Matematik , Fizik veya ilgili Mühendislik Dallarında araştırma yapmak isteyeceklere Kısmi Diferansiyel Denklemlerle ilgili temel bilgiler vermek.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar Diferansiyel ve İntegral almayı biliyor olmak
Özel Koşullar Analiz I,II,III ve IV , Diferansiyel Denklemler I,II derslerinden başarılı olmak
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Adnan İlerçi
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri DERS BU YARIYIL AÇILMAMIŞTIR.
Görüşme Saatleri ve Yeri DERS BU YARIYIL AÇILMAMIŞTIR.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatımlar şeklinde
Temel Kaynaklar Ders Notları-
Diğer Kaynaklar SNEDDON,I.N.,Elements of Partial Differential Equations.McGRAW-HILL 1957
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Adi Diferansiyel Denlemler (ADD) : Hatırlatmalar Sözlü Anlatım
2. Hafta Adi Diferansiyel Denklemler (ADD): Hatırlatmalar Sözlü Anlatım
3. Hafta Kısmi Türevler ve Uzay Geometrisi Sözlü Anlatım
4. Hafta KTDD : Tanımları , ortaya çıkış yolları Sözlü Anlatım
5. Hafta KTDD : Çözümler , Genel ve Tekil Çözümler. Sözlü Anlatım
6. Hafta Birinci Mertebeden Lineer KTDD Sözlü Anlatım
7. Hafta n Bağımsız Değişkenli Lineer KTDD Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav Yazılı Sınav
9. Hafta Birinci Mertebeden Lineer Olmayan KTDD Sözlü Anlatım
10. Hafta Charpit Yöntemi Sözlü Anlatım
11. Hafta Standart ve Standart Hale Getirilebilir Formlar Sözlü Anlatım
12. Hafta n Bağımsız Değişkenli Lineer Olmayan KTDD Sözlü Anlatım
13. Hafta Jacobi Yöntemi Sözlü Anlatım
14. Hafta Bağdaşır KTDD Sistemleri Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavları Yazılı Sınav
16. Hafta Final Sınavları Yazılı Sınav
17. Hafta Final Sınavları Yazılı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1ÖÇ-1 Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin (KTDD) nasıl ortaya çıktığını anlar, karışılaştığında denklemi tanır.
ÖÇ-2ÖÇ-2 KTDD'in çözümünün ne olduğunu öğrenir. Bu çözümlerin getirdiği tekniklere göre denklemlerin sınıflandırılmasını öğrenir.
ÖÇ-3ÖÇ-3 Öğrenci karşılaştığı KTDD'in hangi sınıfa ait olduğunu belirmeyi öğrenir.
ÖÇ-4ÖÇ-4 Öğrenci karşılaştığı KTDD'in ait olduğu sınıfa göre çözüm tekniğini öğrenir.
ÖÇ-5ÖÇ-5 Öğrenci karşılaştığı bir fizik, geometri ya da mühendislik probleminin bir matematik model olarak KTDD'ni çıkarmayı öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5