Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilgisayar Bilimlerine Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB1004 1 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2/2/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
Öğrencilere farklı türdeki problemleri çözebilmek için basit temel algoritmalar geliştirebilmeyi ve bu algoritmaları bilgisayar ortamında gerçekleyebilmek amacıyla programlamayı ve programlamanın temel yapılarını güncel bir programlama dili (Python) üzerinden öğretmek; böylelikle öğrencilerin birer bilgisayar bilimcisi gibi düşünebilmelerini sağlamak.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Temel bilgisayar kullanım becerisi ve kaynakları takip edebilme açısından temel seviyede İngilizce bilgisi gerekli ve yeterlidir.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent ÇUHACI
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, Bilg. Lab. II, 09:00-11:00 Cuma, Bilg. Lab. II, 11:00-13:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Levent CUHACI, ofis saatleri : Çarşamba, 11:00-13:00, tel : 4359
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  - Konu anlatımı

- Görsel sunum

- Python Programlama Dili üzerinde uygulama geliştirme.
Temel Kaynaklar - Allen Downey, Jeffrey Elkner, Chris Meyers, How to Think Like a Computer Scientist – Learning with Python, 2nd ed., Green Tea Press, Wellesley, Massachussets, 2008.
Diğer Kaynaklar -  James Payne, Beginning  Python : Using Python 2.6 and Python 3.1, Wiley  Publishing Inc., Indianapolis, Indiana,  2010.

  -  Tahir Emre Kalaycı (çevirmen), Bilgisayar Bilimcisi Gibi Düşünmek – Python ile Öğrenme, 2nci baskı (orjinalinden çeviri), GNU Lisansı, 2008.

- Mark Lutz, “Learning Python”, 4th ed., O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, 2009.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bilgisayarların Tarihçesi ve Gelişimi Sözlü ve görsel (sunu) anlatım.
2. Hafta Bilgisayarların Temel Bileşenleri : Donanım ve Yazılım Sözlü anlatım.
3. Hafta Algoritma ve Programlama Kavramları Sözlü anlatım, uygulama.
4. Hafta Değişkenler, Veri Tipleri, Giriş ve Çıkış Deyimleri Sözlü anlatım, uygulama.
5. Hafta Koşullu Deyimler Sözlü anlatım, uygulama.
6. Hafta Döngü Yapıları Sözlü anlatım, uygulama.
7. Hafta Diziler : Demetler, Listeler, Sözlükler Sözlü anlatım, uygulama.
8. Hafta Ara Sınav I Sınav
9. Hafta Fonksiyonlar-I Sözlü anlatım, uygulama.
10. Hafta Fonksiyonlar-II Sözlü anlatım, uygulama.
11. Hafta Karakter Katarları Sözlü anlatım, uygulama.
12. Hafta Dosya İşlemleri Sözlü anlatım, uygulama.
13. Hafta Ara Sınav II Sınav
14. Hafta Grafik Çizimi Sözlü anlatım, uygulama.
15. Hafta Final Haftası Sınav
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 50
Kısa sınav(lar) 2 10
Final 1 40


ÖÇ-1Bilgisayar sistemlerinin tarihsel gelişimi, bu sistemlerin bileşenleri ve işleyiş mantığı hakkında bilgi sahibi olur, bu konular üzerinde tartışabilecek bilgi seviyesine ulaşır.
ÖÇ-2Başta temel matematik derslerinde ve günlük yaşamda karşılaştığı problemler olmak üzere çok farklı türdeki problemleri formüle eder, çözümler hakkında yaratıcı düşünme ve bir çözümü açık ve kesin olarak ifade edebilme yeteneğini kazanır, problemlerin çözümü için algoritma geliştirir.
ÖÇ-3Tasarlamış olduğu algoritmaları yüksek seviyeli bir programlama dilinin (Python) biçimsel ve anlamsal kurallarını kullanarak bir bilgisayar programına dönüştürür.
ÖÇ-4Python programlama dilinin programcıya sunmuş olduğu özellikleri ve fonksiyonları öğrenir ve bu kalıpları gerçeklediği programlarda yapı taşları olarak kullanarak Python programları geliştirir.
ÖÇ-5Geliştirdiği programları test eder, hataları yakalar ve bu hataları düzeltir.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5