Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilgisayar Ağları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB8005 Bilgisayar Ağları 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Bilgisayar ağ yapısının temel ilkeleri, internet mimarisi ve protokollerinin anlaşılmasını, uygulanmasını ve analizini amaçlar ve aşağıdan yukarıya doğru yaklaşım şeklinde öğretmeyi hedefler. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Temel programlama bilgisi ve kaynakları takip edebilme açısından temel düzeyde ingilizce bilgisi gerekli ve yeterlidir.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent ÇUHACI
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 3C-07/09, 15:00-17:00 Perşembe, Bilg.Lab. II, 13:00-15:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Levent CUHACI, ofis saatleri : Salı, 15:00-17:00, ofis telefonu : 4359
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sunumlar üstünden anlatım, öğrenciyle yeni problemlerin irdelenmesi ve dönem ödevleri, bunun dışında soket programlama ile yazılım geliştirme 
Temel Kaynaklar Computer Networks, 3rd ed., Andrew S. Tanenbaum, Prentice-Hall, 2001.
Diğer Kaynaklar Computer Networking: A Top-Down Approach, fifth edition. James Kurose and Keith Ross. Addison-Wesley, 2010. ISBN: 978-0-13-607967-5
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Internet Kavramı, devre ve paket anahtarlama kavramları, paket gecikme, paket kaybının tanımları Sözlü anlatım
2. Hafta Internetin farklı uygulamalar açısından iletişim hizmetleri (Web, VoIP, email, ağ üzerinde oyunlar, e-ticaret, dosya paylaşımı) Sözlü anlatım, vaka analizi
3. Hafta Uygulama katmanı (Web protokolü) sözlü anlatım, uygulama
4. Hafta Uygulama katmanı (FTP ve elektronik posta –SMTP,POP3,IMAP protokölleri) sözlü anlatım
5. Hafta Uygulama katmanı (DNS ve P2P uygulamaları) vaka analizi
6. Hafta TCP ve UDP ile soket programlama yazılım uygulama
7. Hafta Taşıma katmanı (UDP,TCP protokolleri), UDP ve TCP protokollerinde trafik tıkanıklığının kontrolü sözlü anlatım
8. Hafta Ara Sınav Sınav
9. Hafta Ağ Katmanı (Sanal devre ve datagram ağları) sözlü anlatım
10. Hafta Internet prokolü (IPv4, IPv6, ICMP protokolleri) sözlü anlatım, vaka analizi
11. Hafta Yönlendiriciler “Router” ve RIP,OSPF,BGP yönlendirme algoritmaları sözlü anlatım, uygulama
12. Hafta Ağ Katmanı üzerinden çok düğüme ve tüm düğümlere yönlendirme sözlü anlatım, vaka analizi
13. Hafta Veri bağı katmanı ve Yerel İletim ağları (LAN) lar sözlü anlatım
14. Hafta Veri bağı katmanında hata algılama ve düzeltme, ve MAC adreslemesi, Eternet Protokolü sözlü anlatım
15. Hafta Final Haftası Sınav
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 35


ÖÇ-1Internet protokolleri ve mimarisiini anlarlar
ÖÇ-2Katmanlı protokollerin nasıl çalıştığını ve kullanıldığınıı anlarlar
ÖÇ-3Ağ problemlerine açık ve anlaşılır yanıtlar ararlar
ÖÇ-4Ağ protokollerinde yeni kavramları ve tasarım ilkelerini anlarlar ve ağ soket uygulamaları gerçekleştirirler
ÖÇ-5Bilgisayar ağlarında açık problemleri analiz ederler ve gelecekteki yaklaşımları irdelerler
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5