Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilim Felsefesi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBU0002 Bilim Felsefesi II 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencinin bilimin düşünsel yapısını, bilimsel kuramların yapı ve işlevini sorgulamayı öğrenmesi; bilim tarihi ve bilim felsefesinin birlikteliğinin öğrenciye entelektüel kazanımlar sağlaması
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Bilim Felsefesi I dersinin başarı ile tamamlanmış olması bu dersin başarısında katkı sağlayacaktır.
Öğretim Üyeleri Öğr. Grv. Azmi BARUT
Asistanlar YOK
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 11.00-13.00
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 09.00-11.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Önemli bilim felsefesi ve bilim tarihi metinlerini okumak; bilim felsefesinin önemli kaynaklarını tartışmak.
Temel Kaynaklar "Bilimsel Felsefenin Doğuşu", Yazan: Hans Reichenbach, Çeviren Cemal Yıldırım.

"Bilimsel Devrimlerin Yapısı", Yazan: Thomas Samuel Kuhn, Çeviren: Nilüfer Kuyaş.

"Fizikte Felsefi Kavramlar Cilt: 1-2", Yazan: James T. Cushing, Çeviren: B. Özgür Sarıoğlu.

"Bilim Tarihi", Yazan: Colin A. Ronan, Çevirenler: Ekmeleddin İhsanoğlu-Feza Günergun.

 
Diğer Kaynaklar  "bilim Tarihi", Yazan: Cemal Yıldırım.

Bilim Felsefesi", Yazan: Cemal Yıldırım.

"Matematiksel Düşünme", Yazan: Cemal Yıldırım.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Felsefeye Genel Bakış Anlatım, tartışma
2. Hafta Bilim felsefesi ve bilim tarihinde temel kavramlara kısa bir bakış Anlatım, tartışma
3. Hafta Bilim Felsefesi ve Bilimsel Felsefe arasındaki fark Anlatım, tartışma
4. Hafta Bilim felsefesi ve bilim tarihi tersleri gerekli midir? Anlatım, tartışma
5. Hafta Bilimin anlamı ve kapsamı Anlatım, tartışma
6. Hafta Bilim, ortak duyu, din ve felsefe Anlatım, tartışma
7. Hafta Bilimsel ve biçimsel (formel) disiplinler Anlatım, tartışma
8. Hafta Soyut düşünüş, düşünüş disiplini, stratejik düşünüş, özgürlük kavramlarının felsefe açısından önemi Anlatım, tartışma
9. Hafta Ara Sınav I
10. Hafta Bilimde evrim-devrim tartışması ve T. S. Kuhn' nun bilim felsefesi anlayışı Anlatım, tartışma
11. Hafta Newton, Lavoisier, Moseley; Newton, Maxwell, Einstein üçgenindeki bilimsel gelişimi Thomas Kunn'un bilim felsefesi anlayışı içinde nasıl ele alabiliriz? Anlatım, tartışma
12. Hafta Sanayi Devrimine gidilen süreç ve Sanayi Devrimi. Anlatım, tartışma
13. Hafta III. Sanayi Devrimi ve yeni kavramlar; kültürün değişen niteliği; bilim-teknoloji sarmalının değişen yüzü Anlatım, tartışma
14. Hafta Dönem boyunca yapılan derslere genel bir bakış Anlatım, tartışma
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1İlk çağ doğa filozoflarının doğa hakkındaki görüşlerini anlar ve yorumlar.
ÖÇ-2Sokrates'in bilgeliğini, savunması ile bağlantılı olarak anlar ve yorumlar.
ÖÇ-3Bilgi üzerine Soktares ve Softislerin görüşlerini anlar, yorumlar ve farkları arasında karşılaştırmalar yapar.
ÖÇ-4Dil, düşünme ve bilgi inanışları arasındaki bağlantıları anlar ve kendi ön kabullerini farkedecek şekilde yorumlar, karşılaştırır ve eleştirir.
ÖÇ-5Dille düşünmenin temelindeki kurallar ve olguları anlamanın ışığında kendi bilgi inanışlarının temellerini sorgular, tartışır ve yorumlar.
ÖÇ-6Dilin uzlaşımsal kuralları ile mantık arasındaki bağlantı kendi düşünmesinin mantığını anlama doğrultusunda yorumlar, karşılaştırır ve tartışır.
ÖÇ-7Çağdaş bilgi felsefesinin paradigmalarını anlamanın ışığında kendi bilgi inanışlarının paradigmalarını sorgular, karşılaştırır ve yorumlar.
ÖÇ-8Dekartçılığının bilgi, düşünme ve gerçeklik yorumu karşısında çağdaş bilgi felsefesinin Dekartçılığa yönelttiği eleştirinin ışığında öğrenci kendi bilgi, düşünme ve gerçeklik yorumunu sorgular, karşılaştırır ve yeniden yorumlar.
ÖÇ-9Kültür değerlerinin felsefi bilgelik perspektifinden yorumu ışığında kendi kültür değerlerinin temellerini sorgular ve yeniden yorumlar.
ÖÇ-10İdeolojik zihniyetlerin felsefi farkındalık perspektifinden çözümlenmesinin insana sunduğu olanaklar ışığında kendi ideolojik zihniyet yapılanmalarını farkedecek şekilde sorgular, değerlendirir, eleştirir ve yorumlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10