Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fizik I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB5004 5 Fizik I 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Öğrenciye temel mekanik bilgisinin öğretilmesi.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Özer
Asistanlar Dr. Ertuğrul Cem Bolcal
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 09:00-12:00 3C 04-06 Perşembe 13:00-15:00 4B 04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 13:00-15:00 3 A 10 Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Simülasyon gösterimi, Laboratuvar deneyleri.
Temel Kaynaklar
Hugh D. YoungRoger A. Freedman, Üniversite Fiziği Cilt:1 (2009).
 
 
Diğer Kaynaklar  Hugh D. YoungRoger A. Freedman, Üniversite Fiziği Cilt:2 (2009).
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler Sözel Anlatım
2. Hafta Düzgün Doğrusal Hareket Sözel Anlatım
3. Hafta İki ve Üç Boyutta Hareket Sözel Anlatım
4. Hafta Newton Hareket Kanunları Sözel Anlatım
5. Hafta Newton Hareket Kanunları Sözel Anlatım
6. Hafta Newton Hareket Kanunlarının Uygulanışı Sözel Anlatım
7. Hafta Newton Hareket Kanunlarının Uygulanışı Sözel Anlatım
8. Hafta İş ve Kinetik Enerji (Arasınav bu hafta içinde yapılacaktır) Sözel Anlatım
9. Hafta Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu Sözel Anlatım
10. Hafta Momentum, İtki ve Çarpışmalar Sözel Anlatım
11. Hafta Katı Cisimlerin Dönel Hareketi Sözel Anlatım
12. Hafta Katı Cisimlerin Dönel Hareketi Sözel Anlatım
13. Hafta Dönel Hareketin Dinamiği Sözel Anlatım
14. Hafta Denge Sözel Anlatım
15. Hafta Final Haftası Final sınavı
16. Hafta Final Haftası Final sınavı
17. Hafta Final Haftası Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Vektörlerin ve vektör bileşenlerinin kullanımı, vektörlerin toplanması çıkartılması, birim vektör notasyonunun kullanımı, skaler ve vektörel çarpımların kullanımı ve anlaşılması.
ÖÇ-2Standart birimleri kullanarak fiziksel niceliklerin tanımlanması ve grafiklerinin yorumlanması.
ÖÇ-3Düzgün doğrusal hareketin açıklanması, anlık doğrusal ivme ve doğrusal hızın tanımlanması, serbest düşmenin incelenmesi, değişen ivme ile düzgün doğrusal hareketin incelenmesi.
ÖÇ-4Bir cismin hareketinin 2 ve 3 boyutta incelenmesi.
ÖÇ-5Tekdüze ve tekdüze olmayan dairesel hareketin anlaşılması.
ÖÇ-6Hareket eden bir cismin hızının iki farklı referans sistemine göre karşılaştırılması.
ÖÇ-7Doğanın dört temel kuvvetinin anlaşılması. Bir cisim üzerindeki net kuvvet ile cismin kütlesi ve ivmesi arasındaki ilişkinin anlaşılması, iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetlerin ilişkilendirilmesi, Newton hareket yasalarının uygulanması.
ÖÇ-8Bir kuvvet tarafından yapılan işin anlaşılması, iş-enerji kuramının kullanılması ve enerjinin korunumu yasasının incelenmesi.
ÖÇ-9Momentumun korunumunun gerekliliklerinin incelenmesi ve momentumun çeşitli çarpışmaların araştırılmasında bir araç olarak kullanılması.
ÖÇ-10Dönel hareketin incelenmesi ve doğrusal ile açısal hareketin ilişkilendirilmesi, torkun dönel hareketi nasıl sağladığının anlaşılması ve dönel hareket ile açısal momentumun ilişkilendirilmesi.
ÖÇ-11Denge koşullarının tartışılması, gerilim ile gerinim arasındaki ilişkinin kurulması ve bunların Hooke kanunu ile birleştirilmesi.
ÖÇ-12Mekanik kavramlarını içeren deneyler kurmak, veri almak, sonuçları analiz etmek ve yorumlamak.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10           
ÖÇ 11           
ÖÇ 12