Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Olasılık ve İstatistik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB4004 4 Olasılık ve İstatistik 2/2/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
Olasılık mantığını öğrenip verilerle istatistiksel yöntemler ve testler yapabilmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Lineer Cebir ve Matematik
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Asistanlar Araş. Gör. Dr. Canan KAYA AKKOYUNLU
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 09:00-10:45; Derslik: 4C-15/17 , Çarşamba 11:00-12:45; Derslik: 4C-08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 13:00-15:00, 3-A-09 Ofis.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

dersler ve uygulamalar derslikte.Matlab ile bilgisayar uygulaması.ödevler

Temel Kaynaklar Statistics Murray R.Spiegel
Probability and statistical inference Rober V.Hogg , Elliot A.Tanis
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta olasılığa giriş Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
2. Hafta olasılık teori Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
3. Hafta tanımlayıcı istatistik ve temel düşünceler Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
4. Hafta Histogram,freakans Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
5. Hafta Merkezi eğilimler,ortalama,medyan,mode,sapma,standart sapma Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
6. Hafta olasılık dağılım fonksiyonları Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
7. Hafta Binom,poisson,üstel,normal dağılım Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
8. Hafta ara sınav Yazılı sınav
9. Hafta örnekleme teknikleri ve merkezi limit teoremi Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
10. Hafta örneklem dağılımı Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
11. Hafta tahmin ve güven aralığı Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
12. Hafta istatistik hipotezler Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
13. Hafta t-test,F test Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
14. Hafta Ki kare,bağımsızlık testi Sözlü, yazılı anlatım ve uygulama
15. Hafta final sınavı Yazılı sınav
16. Hafta final sınavı Yazılı sınav
17. Hafta final sınavı Yazılı sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 40
Kısa sınav(lar) 2 5
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Projeler 1 5
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 40


ÖÇ-1Verilerin matematiksel modelini kurup bu modeli analiz ve test eder.
ÖÇ-2Verilere dayalı karar alır.
ÖÇ-3Çeşitli istatistiksel işlemler ve testleri doğru uygular.
ÖÇ-4Rastgele olgular için kesikli ve sürekli olasılık modellerini uygular.
ÖÇ-5Koşullu olasılık kavramını uygular.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5