Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Görsel Programlama I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB3005 3 Görsel Programlama I 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Nesneye Yönelik Görsel Programlama dillerinden birine (Visual Basic) ait özellikler ile ele alınan derleyici programın genel özelliklerini öğretmek; bu derleyiciyi kullanarak Windows işletim sistemi altında çalışan farklı türde yazılımlar geliştirmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Pascal programlama bilgisi ve kaynakları takip edebilme açısından temel düzeyde ingilizce bilgisi gerekli ve yeterlidir.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Asistanlar Araş.Gör. Gözde KARATAŞ
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 15:00-16:45, Bilg. Lab. I Perşembe, 15:00-16:45, Bilg. Lab. II
Görüşme Saatleri ve Yeri Yard.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR, ofis saatleri : Perşembe, 13:00-15:00, Ofis 3A-09 Araş.Gör. Gözde KARATAŞ, Ofis saatleri : Salı, 13:00-15:00, Ofis 3A-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Konu anlatımı

- Bilgisayar Laboratuvarında uygulama ve proje geliştirme
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar - Uysal M., "Microsoft Visual Basic.Net 6.0  ile Yazılım Geliştirme", Beta yayınları, 2002, 870s.

-Akpınar E. , "Adım Adım Visual Basic 6.0 Uygulamaları", Nirvana yayınları, 2007,270s.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Nesneye yönelik görsel programlama dillerinin ortak özellikleri ve Visual Basic program geliştirme ortamının tanıtılması. Laboratuvarda Uygulama
2. Hafta Visual Basic hakında temel bilgiler. Visual Basic programlama dili yapısı ve kullanılan önemli nesnelerin özellikleri. Laboratuvarda Uygulama
3. Hafta Kullanıcıdan bilgi sorma ve kullanıcıya bilgi yansıtma fonksiyonları. Laboratuvarda Uygulama
4. Hafta Arayüz (form) oluşturma, Visual Basic projelerinde birden fazla form ile çalışma. Laboratuvarda Uygulama
5. Hafta Program kontrol (akış) deyimleri Laboratuvarda Uygulama
6. Hafta Komut düğmeleri, seçimlik düğmeler ve uygulamaları. Laboratuvarda Uygulama
7. Hafta Liste kutusu ve açılır bileşik kutu uygulamaları. Laboratuvarda Uygulama
8. Hafta 1. Yıl içi Sınavı Sınav
9. Hafta Ardışıl (sıralı) erişimli dosyalar ve uygulamaları. Laboratuvarda Uygulama
10. Hafta Rastgele erişimli dosyalar ve uygulamaları-I Laboratuvarda Uygulama
11. Hafta Rastgele erişimli dosyalar ve uygulamaları-II Laboratuvarda Uygulama
12. Hafta İkili (binary) dosyalar ve uygulamaları. Laboratuvarda Uygulama
13. Hafta 2. Yıl İçi Sınavı, İndeks örgütlü dosyalar ve uygulamaları. Sınav, Laboratuvarda Uygulama
14. Hafta Visual Basic ile temel veritabanı bağlantısı ve uygulamaları. Laboratuvarda Uygulama
15. Hafta Final Haftası Sınav
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 45
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 50


ÖÇ-1Programlama dillerinin gelişimini hatırlar; görsel programlama dillerini ve görsel programlama dillerinin uygulayıcıya sağladığı kolaylıkların altını çizer.
ÖÇ-2Nesneye yönelik görsel bir programlama dili olan Delphi ile Pascal programlama dili arasındakı ilişkileri tanımlar.
ÖÇ-3Delphi programlama dilinin yapısını ve kullanılan önemli nesnelerin (etiket, metin kutusu, liste kutusu, açılır bileşik kutu, komut düğmesi, seçim düğmeleri ve diğer bazı nesneler ) özelliklerini öğrenir.
ÖÇ-4Form (arayüz) oluşturmanın temellerini öğrenir ve birden çok arayüze sahip projeler geliştirir.
ÖÇ-5Farklı form nesnelerine uygun işlemleri; atama, giriş, çıkış ve kontrol deyimlerinin kullanımlarını tanımlar.
ÖÇ-6Ardışıl erişimli dosya, rastgele erişimli dosya ve ikili dosyaların özelliklerini ve farklarını tanımlar; Delphi ile dosya kullanımı içeren farklı alanlarda uygulamalar geliştirir.
ÖÇ-7İndeksli örgütlü dosya uygulamasında kullanılabilen nesneleri tanımlar. Indeksli örgütlü dosya ile ilgili olarak basit bir veritabanı yönetim paketi kullanılarak örnek projeler geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7