Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Programlama Dilleri II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB3004 3 Programlama Dilleri II 2/2/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
Nesne tabanlı ve prosedürel bir dil olan C++ programlar yazmak

C++ nesne yönelimli programlara uygulamak

algoritmik düşünceyi anlamak ve uygulamak

problem çözüm tekniklerini anlamak

Yazılım geliştirme tekniklerini kurallara uygun yazar ve test eder.
 
Ön Koşullar Programlama dilleri I
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Asistanlar Araş.Gör. Gözde Karataş
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 15:00-16:45 FEF Bilgisayar Lab.II, Çarşamba 13:00-14:45 FEF Bilgisayar Lab.II
Görüşme Saatleri ve Yeri Ofis:3 A 09, Pazartesi 15:17 , Cuma 9:11
Öğretim Yöntem ve Teknikleri sınıfta teorik çalışma

Programlama ödevi.

Lab. çalışması
Temel Kaynaklar C++, How to Program, Deitel and Deitel, Fifth Edition

C++ in the Lab, Deitel & Deitel, Fourth Edition

 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta C++ progranlama diline giriş ve giriş-çıkış Lab.
2. Hafta C++ deyimler Lab.
3. Hafta Karar ve döngüler Lab.
4. Hafta Fonksiyonlar Lab.
5. Hafta Diziler Lab.
6. Hafta dizilerde arama ve sıralama Lab.
7. Hafta İşaretçi Lab.
8. Hafta ara sınav
9. Hafta karekter katarları ve sınıfı Lab.
10. Hafta Yapısal data Lab.
11. Hafta Nesne yönelimli programlama ve sınıflar Lab.
12. Hafta Kalıtım ve çok şekillilik Lab.
13. Hafta C++ örnekler Lab.
14. Hafta Şablon sınıfları Lab.
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 40
Kısa sınav(lar) 2 5
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Projeler 1 5


ÖÇ-1Öğrenciler karar deyimleri, hesaplama deyimlerini kullanarak C++ programlar yazabilecek
ÖÇ-2Öğrenciler döngü,dizi,pointer kullanarak program yazabilecek. Fonksiyon yazarak programları test edecek.
ÖÇ-3Öğrenciler class kullanımını öğrenecekler.
ÖÇ-4nesne yönelik programlama öğrenecekler.
ÖÇ-5Dosyaya input/output mantığını öğrenecekler
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5