Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilgisayar Algoritmalarına Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB2004 2 Bilgisayar Algoritmalarına Giriş 2/2/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
Öğrencileri algoritma kavramı, temel algoritmik yaklaşımlar ve klasik hesaplama algoritmaları ile tanıştırmak; temel matematiksel yapı ve problemlerin modellenmesi konusunda algoritmalar geliştirmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Python programlama, temel Analiz ve Lineer Cebir konularında yeterlilik ve kaynakları takip edebilme açısından temel seviyede İngilizce bilgisi gereklidir.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent ÇUHACI
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 11:00-12:45, Bilg. Lab. I Salı, 13:00-14:45, Bilg. Lab. I
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Levent CUHACI, ofis saatleri : Cuma, 13:00-15:00, ofis telefonu : 4359
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Konu anlatımı

- Bilgisayar laboratuvarında Python programlama dili ile uygulama geliştirme
Temel Kaynaklar - Allen Downey, Jeffrey Elkner, Chris Meyers, How to Think Like a Computer Scientist – Learning with Python, 2nd ed., Green Tea Press, Wellesley, Massachussets, 2008.

- Ders Notları

 
Diğer Kaynaklar  -  James Payne, Beginning  Python : Using Python 2.6 and Python 3.1, Wiley  Publishing Inc., Indianapolis, Indiana,  2010.

  -  Tahir Emre Kalaycı (çevirmen), Bilgisayar Bilimcisi Gibi Düşünmek – Python ile Öğrenme, 2nci baskı (orjinalinden çeviri), GNU Lisansı, 2008.

- Mark Lutz, “Learning Python”, 4th ed., O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, 2009.

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Akış Diyagramları ve Algoritma Kavramı Sözlü anlatım, uygulama
2. Hafta Tekrarlamalı Algoritmalar, Özyinelemeli Algoritmalar Sözlü anlatım, uygulama
3. Hafta Sıralama Problemi: Seçmeli Sıralama ve Birleştirmeli Sıralama Sözlü anlatım, uygulama
4. Hafta Arama Problemi : Doğrusal Arama ve İkili Arama Sözlü anlatım, uygulama
5. Hafta Polinom Türevi Sözlü anlatım, uygulama
6. Hafta Elemanter Transandant Fonksiyonlar Sözlü anlatım, uygulama
7. Hafta Kümeler, Sonlu ve Sonsuz Toplamlar Sözlü anlatım, uygulama
8. Hafta Yıliçi Sınavı-1 Sınav
9. Hafta Matris Cebri Sözlü anlatım, uygulama
10. Hafta Gauss Eliminasyon Yöntemleri, Ters Matris Sözlü anlatım, uygulama
11. Hafta Gauss-Jordan Yöntemi Sözlü anlatım, uygulama
12. Hafta Yıliçi Sınavı-2 Sınav
13. Hafta İkili Sayı Sistemi, Onaltılı Sayı Sistemi Sözlü anlatım, uygulama
14. Hafta Farklı Sayı Sistemleri Arası Dönüşümler Sözlü anlatım, uygulama
15. Hafta Final Haftası Sınav
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1Öğrenci Python programlama, Analiz ve Lineer Cebir konularında öğrendiklerini gözden geçirir.
ÖÇ-2Algoritma tasarımında en çok kullanılan yaklaşımları öğrenir ve bu yaklaşımların farklarını ifade eder.
ÖÇ-3Klasik hesaplama problemleri ile tanışır, bu problemlerin çözümündeki temel algoritmaları öğrenir ve programlar geliştirir.
ÖÇ-4Temel matematik derslerinde öğrendiği yapılar için uygun modeller geliştirir, temel matematik problemleri için çözümler üretir, algoritmalar geliştirir.
ÖÇ-5Başta "Veri Yapıları" ve "Algoritma Analizi ve Tasarımı" dersleri olmak üzere katılacağı diğer programlama dersleri için gerekli alt yapıyı ve ön bilgileri edinmiş olur.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5