Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Programlama Dilleri I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB2003 2 Programlama Dilleri I 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Programlama Dillerine Giriş dersinde , Bilgisayar nedir ?  Nasıl çalışır? Bilgisayr ortamında hangi tür problemler çözülür? sorularının yanıtlarını öğrenmiş olan öğrenciye , tek kullanıcılı basit bir derleyicinin (Turbo Pascal) temel birimlri vr kuralları verildikten sonra  Matematiksel problemlerin çözümleri , ile gene günlük uygulamalarda kullanımı ile bilgisayr kayıt ortamlarında bilgilerin saklanma ve erişm şekilleri ile bunlara ait uygulamaları vermek
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Grv. Aydın DEMİRİZ
Asistanlar Araş. Gör. Gözde KARATAŞ
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 11:00 -12:45; Derslik: Bilgisayar Lab.II, Perşembe 11:00 -12:45; Derslik: Bilgisayar Lab.II
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 13:00-15:00, 3-A-09 Ofis.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Bilgisayar Laboratuvarında derleyici programın kurallarını anlatmak ve kuralları çeşitli örnek problemler için bilgisayar ortamınd auygulatmak.
Temel Kaynaklar -Çağal B., Çağlar N. ," Turbo Pascal ", İKÜ yayınları, 2001, 225s.

-Bayburan B., "Turbo Pascal ", Beta yayınları, 1988, 308.s.

-Flanders H., "Scientific Pascal " , Florida Atlantic University, 1984, Prentice Hall Company,565.s
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, işletim sistemleri, derleyici programlar, Laboratuvar uygulamaları.
2. Hafta Turbı Pascal , Turbo editörü, Kullanımı,Program yapısı, Örnek Program. Laboratuvar uygulamaları.
3. Hafta Temel birimler, karakter kümesi, komut yazım kuralları Laboratuvar uygulamaları.
4. Hafta Tanımlama bölümü, Etiket, Sabit,Tip, Değişken tanımlamaları,Procedur ve Fonksiyon blokları. Laboratuvar uygulamaları.
5. Hafta Veriler; veri tipleri, Özel veri tiplerinin tanımlanması. Laboratuvar uygulamaları.
6. Hafta Operatörler; İşlem operatörleri, ilşki operatörleri ve uygulamaları. Laboratuvar uygulamaları.
7. Hafta 1. yıl içi sınavı Diziler; Dizi tipi değişkenler Laboratuvar uygulamaları.
8. Hafta Giriş -Çıkış Deyimleri ve uygulamaları. Arşiv Programları. Laboratuvar uygulamaları.
9. Hafta Kontrol deyimleri; Goto, if-then-else deyimleri. Laboratuvar uygulamaları.
10. Hafta Kontrol deyimleri devamı; case - of, For deyimleri ve uygulamaları, Laboratuvar uygulamaları.
11. Hafta Kontrol deyimleri; Repeat, while-do detimleri, Laboratuvar uygulamaları.
12. Hafta 2. yil içisınavı Alt Programlar; Procedure ve Fonksiyon alt programları Laboratuvar uygulamaları.
13. Hafta Dosyalama(File) ; Sıralı Erişimli file ve uygulamalar. Laboratuvar uygulamaları.
14. Hafta Rastgele(Random) file ve uygulamalar. Laboratuvar uygulamaları.
15. Hafta Final Sınavı .
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 50
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Bilgisayar ortamında hangi problemler çözümlenmelidir ? sorusunun yanıtı verilmeğe çalışıldı.
ÖÇ-2Turbo Pascal derleyici programının yapısı ve temel birimleri anlatıldı.
ÖÇ-3Turbo Pascal derlyicisi ile progrma komutları nasıl yazılır? Kuralları nelerdir ? Yeterince anlatıldı.
ÖÇ-4Derleyici ile program yazarkem kullanılan işlem ve mantık operatörleri ve özellikleri öğretildi. Ayrıca örnekler verildi.
ÖÇ-5İşlenenmeyen deyimler nelerdir? İşlenebilir deyimler ne demektir.? anlatıldı. İşlenebilir deyimler olarak, atama deyimleri, Giriş- Çıkış deyimleri, Kontrol deyimleri çeşitli örnekler ile bilgisayar ortamında uygulama yapılarak öğrtildi.
ÖÇ-6Arşıv programları, Procedur ve Function alt programları anlatıldı çeşitli örnekler bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.
ÖÇ-7Matematiksel problemler ve diğer alanlardaki çeşitli problemlerin çözümleri bilgisayar ortamında yapılmak suretiyle temel kavramların öğretilmesi pekiştirildi.
ÖÇ-8File karamı, Çeşitli tipteki file'lerin bilgisayar ortamında kullanılması. Sıralı Erşimli File, Rastgele erişimli File, Indeksli örgütlü file tanınları, file'e kayıt, kayıtlara erişim, ve diğer teknikler ve uygulamaları yapıldı.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8