Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Analitik Geometri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB2002 2 Analitik Geometri 2/2/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
İleri matematik dersleri için temel oluşturmak amacıyla vektör, doğru, düzlem, konikler ve yüzeyler gibi Analitik Geometri nin temel kavramlarını vermek .
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Neşe YELKENKAYA
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 13:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi, 4C-08-10, Perşembe, 13:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi, B1-8.
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Neşe YELKENKAYA, Salı10:00-12:00, Ataköy Yerleşkesi, 3-A-11,
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma.
Temel Kaynaklar Rüstem Kaya, Analitik Geometri, Bilim Teknik Yayınevi, 2002. Mustafa Balcı, Analitik Geometri, Balcı Yayınları, 2. Basım, 2011.
Diğer Kaynaklar M.Büke, Analitik Geometri, İ.Ü.F.F Yayınları,1977. İ.Sezginman, M.Abacı, Analitik Geometri, Birsen Yayınevi,1985. İ.Sezginman, M.Abacı, Uzay Analitik Geometri, Birsen Yayınevi ,1985.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Düzlemde ve Uzayda Kartezyen Koordinatlar Sözlü ve yazılı anlatım
2. Hafta İki ve Üç Boyutlu Uzayda Vektörler Sözlü ve yazılı anlatım
3. Hafta İki ve Üç Boyutlu Uzayda Vektörler Sözlü ve yazılı anlatım
4. Hafta Düzlemde Koordinat Dönüşümleri,Öteleme ve Dönme Sözlü ve yazılı anlatım
5. Hafta Düzlemde Koordinat Dönüşümleri,Öteleme ve Dönme Sözlü ve yazılı anlatım
6. Hafta Düzlemde Koordinat Dönüşümleri,Öteleme ve Dönme Sözlü ve yazılı anlatım
7. Hafta Uzayda Doğru ve Düzlem Sözlü ve yazılı anlatım
8. Hafta Uzayda Doğru ve Düzlem Sözlü ve yazılı anlatım
9. Hafta Uzayda Doğru ve Düzlem Sözlü ve yazılı anlatım
10. Hafta Arasınav Yazılı
11. Hafta Eğriler, Düzlemde Kutupsal Koordinatlar ve Kutupsal Koordinatlarda eğri çizimi, Eğrilerin Parametrik Deklemleri ve Parametrik eğri çizimi. Sözlü ve yazılı anlatım
12. Hafta Konikler, Çember ve Elipsin Analitik olarak incelenmesi. Sözlü ve yazılı anlatım
13. Hafta Konikler, Hiperbol ve Parabolün Analitik olarak incelenmesi. Sözlü ve yazılı anlatım
14. Hafta Konikler, Düzlemde İkinci Derece Eğriler. Genel Deklemleriyle Konikler. Sözlü ve yazılı anlatım
15. Hafta Final Haftası Yazılı
16. Hafta Final Haftası Yazılı
17. Hafta Final Haftası Yazılı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 45
Final 1 55


ÖÇ-1Düzlemde ve Uzayda Kartezyen Koordinatları bilir.
ÖÇ-2İki ve Üç Boyutlu Uzayda vektör kavramını bilir ve vektörleri kullanarak bazı soruları çözer.
ÖÇ-3Düzlemde Koordinat Dönüşümü, Koordinat Eksenlerinde öteleme ve dönme yapar.
ÖÇ-4Düzlemde ikinci derece eğrilerin cinsini belirler ve bu eğriyi çizer.
ÖÇ-5İki doğrunun paralellik ve diklik koşullarını yazar. Doğru demeti denklemini yazar.
ÖÇ-6Verilen bir noktadan geçen ve normal vektörü verilen düzlemin denklemini yazar. Bir noktanın, bir düzleme olan uzaklığını bulur. Düzlem demeti denklemini yazar.
ÖÇ-7Kuadrik Yüzeyler hakkında bilgi sahibidir.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7