Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilim Felsefesi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBU0001 Bilim Felsefesi I 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencinin bilimsel düşünmenin ön dayanaklarını tanıması.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar %70 oranında derse devam aranmaktadır.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özge ZİHNİOĞLU
Asistanlar YOK
Ders Gün,Saat ve Yeri Yeni dönemde bellirlenecektir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Yeni dönemde bellirlenecektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sorgulama yöntemli anlatım, tartışma, film gösterileri üzerinden örneklemeler, okuma önerileri.
Temel Kaynaklar - Erkut Sezgin, Esrarıengin Arkeolog, Cem Yayınevi, 2011.

- Lev Nikolayeviç Tolstoy, Ivan Ilyiç'in Ölümü, İnkılap Kitabevi, 2008, ISBN: 9789751025159.

- Platon, Lysis Lakhes, Sosyal Yayınları, 2009.
Diğer Kaynaklar - Platon, Lysis Dostluk Üzerine,  Kabalcı Yayınevi, 2007.

- Erkut Sezgin, Wittgenstein'ın Ardından Beden ve Zihin Hareketleri, Cem Yayınevi, 2000. 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İlk çağ doğa filozofları
2. Hafta İlk çağ doğa filozofları
3. Hafta Soktares'in savunması ve bilgeliği
4. Hafta Bilgi üzerine Soktares ve Softisler
5. Hafta Dil, düşünme ve bilgi inanışları arasındaki bağlantılar
6. Hafta Dille düşünmenin temelindeki kurallar ve olgular
7. Hafta Dille düşünmenin temelindeki kurallar ve olgular
8. Hafta Dilin uzlaşımsal kuralları ile mantık arasındaki bağlantı
9. Hafta Ara Sınav I
10. Hafta Çağdaş bilgi felsefesinin paradigmaları
11. Hafta Dekartçılığının bilgi, düşünme ve gerçeklik yorumu karşısında çağdaş bilgi felsefesinin Dekartçılığa eleştirisi
12. Hafta Bilgi felsefesinin tarihsel zihniyete ve tarihsel ideolojilere dair çözümlemeleri
13. Hafta Kültür değerlerinin felsefi bilgelik perspektifinden yorumu
14. Hafta İdeolojik zihniyetlerin felsefi farkındalık perspektifinden çözümlenmesinin insana sunduğu olanaklar
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1İlk çağ doğa filozoflarının doğa hakkındaki görüşlerini anlar ve yorumlar.
ÖÇ-2Sokrates'in bilgeliğini, savunması ile bağlantılı olarak anlar ve yorumlar.
ÖÇ-3Bilgi üzerine Soktares ve Softislerin görüşlerini anlar, yorumlar ve farkları arasında karşılaştırmalar yapar.
ÖÇ-4Dil, düşünme ve bilgi inanışları arasındaki bağlantıları anlar ve kendi ön kabullerini farkedecek şekilde yorumlar, karşılaştırır ve eleştirir.
ÖÇ-5Dille düşünmenin temelindeki kurallar ve olguları anlamanın ışığında kendi bilgi inanışlarının temellerini sorgular, tartışır ve yorumlar.
ÖÇ-6Dilin uzlaşımsal kuralları ile mantık arasındaki bağlantı kendi düşünmesinin mantığını anlama doğrultusunda yorumlar, karşılaştırır ve tartışır.
ÖÇ-7Çağdaş bilgi felsefesinin paradigmalarını anlamanın ışığında kendi bilgi inanışlarının paradigmalarını sorgular, karşılaştırır ve yorumlar.
ÖÇ-8Dekartçılığının bilgi, düşünme ve gerçeklik yorumu karşısında çağdaş bilgi felsefesinin Dekartçılığa yönelttiği eleştirinin ışığında öğrenci kendi bilgi, düşünme ve gerçeklik yorumunu sorgular, karşılaştırır ve yeniden yorumlar.
ÖÇ-9Kültür değerlerinin felsefi bilgelik perspektifinden yorumu ışığında kendi kültür değerlerinin temellerini sorgular ve yeniden yorumlar.
ÖÇ-10İdeolojik zihniyetlerin felsefi farkındalık perspektifinden çözümlenmesinin insana sunduğu olanaklar ışığında kendi ideolojik zihniyet yapılanmalarını farkedecek şekilde sorgular, değerlendirir, eleştirir ve yorumlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10