Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
Demokrasi kültürünün sadece toplumsal ve politik yaşamda değil, hem bireysel hem de iş dünyasındaki öneminin vazgeçilmezliği; öğrencinin lisans programı süresince aldığı mesleki öğretinin yanı sıra demokrasinin geleceğine yapacağı katkıları noktasında farkındalığın yaratılması; demokratik düşünce ve davranış sistemlerinin hem iktisadi alt yapısının hem de yaratıcılığa etkisinin tartışılması; sonuç olarak öğrencinin demokrasinin ruhuna ilişkin bir kültür kazanabilmesi; bu kazançla bireysel ve toplumsal yaşantısını doğru yönetip zenginleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

1) modern demokrasinin tarihsel gelişimi ile günümüz yaşantısına sağladığı özgürlüklerin hangi süreçlerden geçtiğine ilişkin bilgi sahibi olacak,
2) demokratik yaşamın toplumsal ve politik enstrümanları hakkında bilgi edinecek,
3) insan hakları, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi toplumsal değerlerin farkında olarak analiz yapabilecek,
4) bütün dünyayı yönlendiren küreselleşmenin yarattığı refah ile sosyal problemlere karşılaştırmalı olarak bakabilecek,
5) enerji kaynaklarının kullanımı, küresel ısınma ve kirlenme gibi ekosistem sorunları hakkında farkındalık sahibi olacak,
6) birey olarak her gün devam eden algı ve kanaat yağmurundan kendini koruma becerisi edinecek,
7) iş dünyası ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkileri değerlendirmekte düşünsel beceri kazanacak,
8) profesyonel ve etik sorumluluklara sahip, doğru karar verme gücü gelişmiş, çağını tanıyabilen bir birey olma kapasitesi gelişecektir.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bölüm 1. Antik demokrasinin ortaya çıkışı Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
2. Hafta Bölüm 2. Roma Cumhuriyeti’nin kurulması ve dünyaya etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
3. Hafta Bölüm 3. Ortaçağda ilk parlemontalar, krallar ve kilise Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
4. Hafta Bölüm 4. Çağdaş demokrasilere geçişte Fransız ihtilali Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
5. Hafta Bölüm 5. Alman birliğinin kuruluşu, otoriter demokrasiye geçiş, imparatorluk anayasası Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
6. Hafta Bölüm 6. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortaya çıkışı, büyük politik reform, iktidarın paylaşılması Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
7. Hafta Bölüm 7. Dünya demokrasisinde Amerikan bağımsızlık hareketi, başkanlık sistemi ve ilk güçlü anayasa Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
8. Hafta Bölüm 8. ABD’de ekonomik liberalizmin yükselişi, Avrupa ve dünyadaki etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
9. Hafta Bölüm 9. Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı’nın yıkılışı; Avrupa’da antidemokratik rejimlerin yükselişi Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
10. Hafta Bölüm 10. Modern demokrasilerde temel enstrümanlar olarak siyasi partiler, seçim yasaları, anayasalar ve meclislerin etkileşimi Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
11. Hafta Bölüm 11. Küreselleşmenin diyalektiği; artan kitlesel refah ile çelişen sosyal problemler Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
12. Hafta Bölüm 12. Uluslarüstü sermaye yapılarının küresel egemenliği; bireyin ekonomik refahı ile özgürlüklerin demokratik dengelenişi Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
13. Hafta Bölüm 13. Ekonomik ve politik küreselleşmenin ulus devlet yapılarına ve yerel demokrasilere etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
14. Hafta Bölüm 14. Neoliberal ekonominin enerji kaynaklarına yaklaşımı; ekosistem olarak yerküreye etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
15. Hafta Bölüm 15. Demokrasi kültürünün geleceğine yönelik projeksiyonlar Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
16. Hafta Yarı yıl sonu sınavı Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
17. Hafta Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 14 70
Final 1 30


ÖÇ-1Modern demokrasinin tarihsel gelişimi ile günümüz yaşantısına sağladığı özgürlüklerin hangi süreçlerden geçtiğine ilişkin bilgi sahibi olmak
ÖÇ-2Demokratik yaşamın toplumsal ve politik enstrümanları hakkında bilgi edinmek
ÖÇ-3İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi toplumsal değerlerin farkında olarak analiz yapabilmek,
ÖÇ-4Bütün dünyayı yönlendiren küreselleşmenin yarattığı refah ile sosyal problemlere karşılaştırmalı olarak bakabilmek
ÖÇ-5Enerji kaynaklarının kullanımı, küresel ısınma ve kirlenme gibi ekosistem sorunları hakkında farkındalık sahibi olmak
ÖÇ-6Birey olarak her gün devam eden algı ve kanaat yağmurundan kendini koruma becerisi edinmek
ÖÇ-7İş dünyası ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkileri değerlendirmekte düşünsel beceri kazanmak
ÖÇ-8Profesyonel ve etik sorumluluklara sahip, doğru karar verme gücü gelişmiş, çağını tanıyabilen bir birey olma kapasitesi geliştirmek.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50 
ÖÇ 51 
ÖÇ 52 
ÖÇ 53 
ÖÇ 54 
ÖÇ 55 
ÖÇ 56 
ÖÇ 57 
ÖÇ 58 
ÖÇ 59 
ÖÇ 60 
ÖÇ 61 
ÖÇ 62 
ÖÇ 63 
ÖÇ 64 
ÖÇ 65 
ÖÇ 66 
ÖÇ 67 
ÖÇ 68 
ÖÇ 69 
ÖÇ 70 
ÖÇ 71 
ÖÇ 72 
ÖÇ 73 
ÖÇ 74 
ÖÇ 75 
ÖÇ 76 
ÖÇ 77 
ÖÇ 78 
ÖÇ 79 
ÖÇ 80