Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere kariyer, kariyer geliştirme ve kariyer yönetimi hakkında bilgi vermek ve kendi kariyer yollarını doğru biçimde çizmelerine yardımcı olmaktır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş ve Temel Kavramlar & Ders için Motivasyon Sözlü anlatım, sunum, tartışma
2. Hafta Kariyer Basamakları ve Kariyer Yolculuğu Sözlü anlatım, sunum, tartışma
3. Hafta İş Dünyasının Beklentileri; Hedef Belirleme ve Bireysel SWOT Analizi; ‘Başarının tanımı’ Sözlü anlatım, sunum, tartışma
4. Hafta Kariyer Tercihi Olarak Girişimcilik Sözlü anlatım, sunum, tartışma
5. Hafta İş Başvurusu Süreci ve Adımları Sözlü anlatım, sunum, tartışma
6. Hafta İş Başvurusu Süreci: Özgeçmiş Yazımı Sözlü anlatım, sunum, tartışma
7. Hafta İş Başvurusu Süreci: Psikometrik Testler ve Bilgi Testleri Sözlü anlatım, sunum, tartışma
8. Hafta Network, mentorlar, rol modeller (Projeye Başlama) Sözlü anlatım, sunum, tartışma
9. Hafta İş Başvurusu Süreci: Mülakat Teknikleri Sözlü anlatım, sunum, tartışma
10. Hafta Mülakat Teknikleri Uygulaması, iş teklifi ve müzakere Sözlü anlatım, sunum, tartışma
11. Hafta İletişim ve İnsan İlişkileri; sosyal medya; iş yeri ‘politikaları’; çok uluslu çalışmalar; İş etiği Sözlü anlatım, sunum, tartışma
12. Hafta Beden Dili ve Pozitif İmaj Yaratma Sözlü anlatım, sunum, tartışma
13. Hafta Akademik Kariyer, Lisansüstü Eğitim ve Hayat Boyu Eğitim Sözlü anlatım, sunum, tartışma
14. Hafta Zaman Yönetimi; Yaşam ve İş dengesi Sözlü anlatım, sunum, tartışma
15. Hafta Stres Yönetimi Sözlü anlatım, sunum, tartışma
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 2 60
Derse Devam / Katılım 1 40


ÖÇ-1Öz değerleme yaparak kendi ilgi ve becerilerini tanımlayabilme
ÖÇ-2İş dünyasının beklentilerini öğrenme
ÖÇ-3İş Başvuru sürecini tanıma
ÖÇ-4Özgeçmiş yazma ve mülakat tecrübesi kazanma
ÖÇ-5Kariyer yönetimi stratejileri hakkında bilgi sahibi olma
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50