Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


GÖRSEL SANAT VE ÇOCUK II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
CG2018 GÖRSEL SANAT VE ÇOCUK II 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, göstergebilim temel bilgilerinin edinilmesi ile çocuk gelişimi alanında bu bilginin tasarlama sürecinde bir araç olarak ve tasarımların çözümlenmesi / değerlendirilmesi için bir yöntem olarak nasıl kullanlabileceğine ilişkin yeterliliğin kazandırılmasıdır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri GÖZDE KUZU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 1A01, 15.00-16.45
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 13:00 - 15:00, 4A05, İncirli Kampüsü
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım, Uygulama
Temel Kaynaklar - Akerson, Fatma Erkman. Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2005.

-Berger, John. Görme Biçimleri, İstanbul: Metis Yayınları, 1995.

 
Diğer Kaynaklar - Yücel, Tahsin. Göstergeler, Can Yayınları, 2006
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanımı amaç ve hedefler Sözlü anlatım
2. Hafta Göstergebilimin tanımları ve tarihsel süreç Sözlü anlatım
3. Hafta Gösterge, dizge, dil, iletişim, kültür Sözlü anlatım
4. Hafta Gösterge türleri içerisinde görsel göstergelerin diğer gösterge türleri ile olan ilişkisi. Sözlü anlatım
5. Hafta Görsel göstergelerin anlamlandırılması süreci. Sözlü anlatım
6. Hafta Viladimir Propp; Masalın Biçimbilimi (Masal çözümlemeleri) Sözlü anlatım
7. Hafta Film Gösterimi ve Çözümleme Uygulama
8. Hafta Ara sınav Sınav
9. Hafta Ara sınav sonuçlarının değerlendirilmesi. Uygulama
10. Hafta Ara sınav sonuçlarının değerlendirilmesi. Uygulama
11. Hafta Çocuklar ve görsel göstergeler Sözlü anlatım
12. Hafta Değerlendirme Uygulama
13. Hafta Değerlendirme Uygulama
14. Hafta Değerlendirme Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Görsel göstergebilime ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek, görsel göstergelerin kullanıldığı alanları ayırt edebilecek.
ÖÇ-2Görsel gösterge ile diğer gösterge türleri arasında bağlantı kurabilecek ve bunları sınıflandırabilecek.
ÖÇ-3Çeşitli görüntü göstergeleri görsel göstergebilimsel kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda çözümleyebilecek ve değişik alanlarda uygulayabilecek.
ÖÇ-4Görsel iletişim tasarımının ve iletişimin temel kavram, eleman ve ilkelerini diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği
ÖÇ-5 Sanatın ve tasarımın görsel dilini ve farklılıklarını ve estetik duyarlılığı kavrama ve tasarımlarına yansıtma becerisi
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
ÖÇ 1              
ÖÇ 2              
ÖÇ 3              
ÖÇ 4              
ÖÇ 5