Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
--YDI3001 3 İngilizce III 3/0/0 --SAD İngilizce 3
Dersin Amacı
  Öğrenilmiş olan Temel zamanları tekrar ederek pekiştirmek, orta düzeyde bir makaleyi okuyup anlayabilmek, Temel Dil bilgisi kurallarının tamamına vakıf olmak, belirli konularda ‘’Giriş-Gelişme-sonuç’’ biçiminde kurallara uygun kompozisyon yazmak
Ön Koşullar YDI1001 ve YDI2001 derslerini başarmış olmak.
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Okt. Özay ŞEKER
Asistanlar Okt. Dilek MURATLI, Okt. Seval SARIYILDIZ, Okt. Bilge KIRAN, Okt. Aysun Tokel AĞAN, Okt. Feride Z. GÜDER
Ders Gün,Saat ve Yeri SALI, 09:00-11:45, Eski MYO Binası Asma Kat (201)
Görüşme Saatleri ve Yeri SALI, 14:00-16:00, Eski MYO Binası Asma Kat (204)
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli, Soru-cevap-sonuç çıkarma, Reading Comprehension, yazma geliştirme amaçlı yazı çalışmaları-hikaye tamamlama ve çözümleme, sunum yaparak öğrenileni kavratma yöntemleri.
Temel Kaynaklar -English Result Pre-Intermediate Student's Book, Workbook, Student's MultiROM
Diğer Kaynaklar -http://www.oup.com/elt/result
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta To be kalıbı ile ilgili soru biçimleri, yardımcı fiillerin tekrarı Sözlü anlatım
2. Hafta ‘’How’’ ve ‘’What’’ soru kelimleri ile soru kalıpları Sözlü anlatım
3. Hafta Geçmiş kalıpları ile ilgili cümleler. Sözlü anlatım
4. Hafta Used To kalıbı. Sözlü anlatım
5. Hafta Hikayeli geçmiş zaman kalıpları ile beraber hikaye yazma Sözlü anlatım
6. Hafta Sayılabilir-sayılamayan isimler ile ilgili çalışmalar Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Sıfatlar ve sayı belirteçleri Sözlü anlatım
9. Hafta Geniş zaman kalıbı Sözlü anlatım
10. Hafta Geçmiş Zaman (di’li) ile geniş zaman kıyaslaması. Sözlü anlatım
11. Hafta Gelecek Zaman kalıpları, olumlu olumsuz cümle şekilleri Sözlü anlatım
12. Hafta Öğrenilen zamanların pekiştirme çalışmaları Sözlü anlatım
13. Hafta Sıfat derecelendirmeleri Sözlü anlatım
14. Hafta Konu tekrarı. Öğrenilen zamanların tümünün karışık alıştırmalar ile pekişmesi Sözlü anlatım
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Kısa sınav(lar) 2 15
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 45


ÖÇ-1Zamanları kullanarak kendini ifade edebilecek, belirli konularda konuşmalara katılabilecek
ÖÇ-2Okunan makaleyi kavrayabilecek, inceleyebilecek, tanımlayabilecek.
ÖÇ-3İfade biçimleri kullanarak istenileni derleyebilecek, kıyaslayarak çözümleyebilecek
ÖÇ-4Okuduğu ya da dinlediği bilgileri yorumlayabilecek
ÖÇ-5Okunan parça ve paragrafları gözden geçirerek, kıyaslayarak ifade edebilecek
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--