Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Almanca III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
--0005 3 Almanca III 3/0/0 KKSADDD Almanca 3
Dersin Amacı
Almanca dersleri Avrupa Dil Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Çerçevesi (European Common Reference Frame) doğrultusunda ve bütün dil becerilerini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) geliştirmeye yönelik bir programla yürütülmektedir.
 A1.2  yürüttüğümüz program öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, çok sık kullanılan ifade şekillerini ve basit cümleleri anlamaları ve kullanabilmelerini, dinleme ve yazmada A1.2 seviyesinin normlarına ulaşmayı kapsamaktadır. Karşısındakiler yavaş ve anlaşılır konuşur ve yardımcı olurlarsa, onlarla basit şekilde anlaşabilmeleri bu program sonucunda mümkündür.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam, yıl sonu proje teslimi
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Ayşe Güvenir
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Ataköy yerleşkesi, cumaları, 10.00- 12.30, 3B-12/14/16
Görüşme Saatleri ve Yeri Cumaları, 13.00-15.00,4-A03/05
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci odaklı, analitik ve eleştirisel düşünceyi güçlendirici
 
 
Temel Kaynaklar    Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme : Studio d A1, Deutsch als Fremdsprache , Kurs – und Übungsbuch , Teilband 1 und 2, Rita Maria Niemann, Dong Ha Kim :Studio d A1, Deutsch als Fremdsprache , Sprachtraining, Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 
Diğer Kaynaklar A.Güvenir tarafından derlenmiş çalışma kağıtları,Okuma Kitabı
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Final Sınavı değerlendirilmesi, Almanca Öğrenenler Günü etkinliği’nin organizasyonu Öğrenci odaklı, interaktif
2. Hafta İnsanlar ve yaşadıkları alanlar, Öğrenci odaklı, interaktif
3. Hafta kira, metrekare, mekan betimleme, şehir içi , şehir dışı oturma Öğrenci odaklı, interaktif
4. Hafta kira, metrekare, mekan betimleme, şehir içi , şehir dışı oturma Öğrenci odaklı, interaktif
5. Hafta Sıfatlar ve artikellerin cümlede kullanımı Öğrenci odaklı, interaktif
6. Hafta iyelik zamiri Öğrenci odaklı, interaktif
7. Hafta Sınav öncesi tekrar için İstasyon Çalışması, projelerin değerlendirilmesi Öğrenci odaklı, interaktif
8. Hafta Vize Öğrenci odaklı, interaktif
9. Hafta Bileşik sözcükler, proje çalışmaları Öğrenci odaklı, interaktif
10. Hafta Sınav Değerlendirme, gerekli soruların tekrarı, proje çalışmaları Öğrenci odaklı, interaktif
11. Hafta Randevu ve buluşma. Konuyla ilgili sözcükler. Saat, günün dilimleri, ne zaman sorusunun kullanımı Öğrenci odaklı, interaktif
12. Hafta Randevu ve buluşma. Konuyla ilgili sözcükler. Saat, günün dilimleri, ne zaman sorusunun kullanımı Öğrenci odaklı, interaktif
13. Hafta Ayrılabilen fiiller, bir günün akışı, günler, projelerin değerlendirilmesi Öğrenci odaklı, interaktif
14. Hafta Geç kalma için özür beyan etme, bir günün akışını anlatabilme ve yazabilme Öğrenci odaklı, interaktif
15. Hafta İş hayatındaki oryantasyon, bununla ilgili sözcükler, işe gitmede kullanılan araçlar Öğrenci odaklı, interaktif
16. Hafta Şehirdeki yaşam, iş yerindeki yerleşim, ofis içindeki eşya ve makinelar;İsmin d hali, yer tamlamaları,yolu sorma,telefonda randevu alabilme,projeleri poster haline getirme çalışması Öğrenci odaklı, interaktif
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1Kendi kütürünü ve başka kültürleri tanıma
ÖÇ-2Farklı olana saygı
ÖÇ-3Farklı stratejileri kullanma
ÖÇ-4Bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenme ve kullanma
ÖÇ-5Kritik düşünme yetisinin kazanılması
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--