Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fransızca I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDF1001 1 Fransızca I 3/0/0 Z Fransızca 3
Dersin Amacı
Öğrencilere Fransız Dili ve Fransız Kültürü'nü tanıtmak, başlangıç seviyesinde dil becerisine ulaşmalarını sağlamak.
 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Mehmet Sarıoğlu
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09-10.45 Cuma 11-12.45 Ataköy 4B 04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Mehmet Sarıoğlu Perşembe 14.30 -15.00 D4 D-12
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Mauget,Langue et Civilisation Française adlı ana kitapta belirlenen konuların işlenmesi ile başlayan öğretim süreci içinde, işlenen konuyu belletici çalışma kağıtları, ev ödevleri ve konu üzerinde çeşitli soru-cevap çalışmalarının hazırlandığı fotokopiler öğrencilere dağıtılır. Bir sonraki derste verilen ödevlerin düzeltim çalışmaları yapılmaktadır. Kelime bilgisi üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, hazırlanmış olan fotokopiler öğrencilere dağıtılmaktadır. Konuşma yetisinin geliştirilmesi amacıyla soru cevap "sözlü" çalışmaları yapılmaktadır.
Temel Kaynaklar -  
G.Mauger, Cours de Langue et de Civilisation Française, Librairie Hachette
Catherine Dollez, Sylvie Pons; Alter Ego:Methode de Français I, Librerai Hachette
J.Bady, I.Greaves, A. Petetin,    Exerçons-nous Grammaire 350 Exercices Niv.Débutant.  Librairie Hachette
Diğer Kaynaklar -

Yves Loiseau, Régine Mérieux; Point par Point Exercices Grammaire Cahier Débutant , Librairie Didier
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta 1. Fransızca/1 ve Fransızca/2 derslerinde kullanılacak kitapların tanıtımı, ilgili Syllabus’ün okunup öğrencilerden isteklerin neler olduğunu ve nelerden sorumlu olacaklarının açıklanması, vize ve final sınavlarının nasıl notlanacağı, bu notlamada devamlılık, ödevlerin genel yüzde oranlarının öğrencilere tanıtılması. Fransızcanın fonetik düzeni – alfabe tanıtımı, ses uyumu ve basit kelimelerin fonetik yapılarının tanıtımı, alfabetik okunuşların örneklenmesi. Sözlü ve yazılı anlatımlar - Audio -Kaset dinletimi-
2. Hafta Alfabe bilgilerinin ve fonetik düzenin hatırlatılmasından sonra “Article” konusuna giriş. Article’lerin örneklerle tanıtımı, uygulamaları. Basit “Tümce okuma denemeleri”. Vocabulaire çalışmaları ve okunuşların üzerinde yapılacak çalışmalar. İsim tamlalamalarının yapıları ve kuruluş kuralları ve bu konuyla ilgili olarak kullanılan “article” sistemlerinin örnekleriyle açıklanması Sözlü ve yazılı anlatımlar-Audio-Kaset-dinletimi
3. Hafta Avoir ve Etre yardımcı fiillerin açıklanması, Fiil gruplarına genel bir bakış ve 1. grup fiillerin çekim ekleri. Vocabulaire bilgileriyle tümce kurulması, Tümcenin genel yapısı hakkında açıklamalar.Kendini tanıtıcı genel basit tümcelerin kurulumu ve yazılımı. Öğrencilere konu üzerinde çeşitli ödevler verilecektir(Avoir-Etre ve 1. grup fiillerden en çok kullanılanları arasından seçilecek örneklerle Türkçe-Fransızca çeviri ödevlemeleri yapılacaktır.) Milliyet ve ülkeleri içeren vocabulaire kağıtlarının dağıtımı, ilgili çalışmalar. Sözlü ve yazılı anlatımlar-Okuma çalışmaları
4. Hafta . İsmin hallerinin tanıtımı ve konuyla ilgili olarak article ve préposition kuruluşlarının incelenmesi. Conversation çalışmaları.Günlük konular hakkında, kendini tanıtan cümlelerle soru-cevap kalıplarının aktarımı. Yeni Vocabulaire kağıtlarının dağıtımı. İşaret Sıfatlarının öğrenilmesi ve uygulamalar.Yardımcı fiillerden “Pouvoir-Devoir” fiillerinin çekimi ve bu fiillerle yapılan basit tümceler, soru-cevap çalışmaları. Sözlü ve yazılı anlatımlar
5. Hafta İşaret sıfatlarının tekrarı, niteleme sıfatlarının liste şeklinde dağıtımı.İlgili sıfatlar ile 1.grup fiillerin tümcede kullanımları. Tümce çeşitleri( Olumsuz, soru ve olumsuz soru çeşitleri ). Yeni okuma parçalarının dağıtımı. Soru-yanıt ile parça üzerinde çalışmalar. İsim tamlamaları ve ismin hallerine ilişkin hatırlatıcı ödevlerin öğrencilere dağıtımı ve konu üzerinde çalışmalar. Haftanın günlerinin tanıtılması.. Sözlü ve yazılı anlatımlar-Okuma çalışmaları
6. Hafta “Faire – Savoir” yardımcı fiillerinin tanıtımı ve tümce içi kullanımları.Ev ve evin bölümleriyle mevsim ve ayları tanıtıcı yeni vocabulaire fotokopilerinin dağıtımı ve bu vocabulaire üzerine basit tümce kuruluş çalışmaları. İsim tamlamaları ile yeni kelimelerin pekiştirilmesi. Olumsuz cevaplamalar üzerine dağıtılan soru kalıplarıyla çalışmalar.1.grup fiiller üzerine ek çalışmalar. Belgesiz sıfatların tanıtımı, konunun kitaptan takibi ve okuma çalışmaları. Sözlü ve yazılı anlatım Audio-Kaset dinletimi-
7. Hafta Meslekler üzerine hazırlanmış yeni vocabulaire kağıtlarının dağıtımı. 1 grup fiillerin öğrenimine devam edilmesi. Fransızca-Türkçe ve Türkçe-Fransızca çeviri çalışmaların yapılması. Soru cevap çalışmaları. Kitaptan yeni konunun okutulup işlenmesi. Verilen cevaba göre soru bulmaca çalışmaları Sözlü ve yazılı anlatımlar-Okuma çalışmaları
8. Hafta Saat ve zaman kavramının işlenmesi. Konuyla ilgili soru-cevap çalışmaları. Olumlu ve olumsuz tümce çeşitlerinin tekrarı, şehir ve şehirde bulunan bina, meydan ve çeşitli yapılar üzerine hazırlanmış olan vocabulaire fotokopilerinin dağıtımı ve konuyla ilgili tümce çalışmaları. Verilen cevaba göre soru bulmaca çalışmaları. Sözlü ve yazılı anlatımlar - Okuma çalışmaları
9. Hafta Hayvanlar ve doğa ile ilgili yeni vocabulaire listelerinin öğrencilere tanıtımı, Yapılacak olan “Vize Sınavı” ile ilgili olarak genel tekrarlar. Ayrıca öğrencinin isteği doğrultusunda tekrar edilecek konu belirlenip, üzerinde tekrar açıklayıcı çalışmalar yapılacaktır. Yazılı tekrar çalışmaları
10. Hafta Vize sınavı
11. Hafta Sınavda sorulan konuların ayrıntılı açıklamaları. Sınav eşdeğeri bir ödevin öğrencilere dağıtımı.Yön ve yol tarifi için kullanılan kavramının işlenmesi ve konu ile ilgili dağıtılacak soru içeren çalışma kağıtları üzerinde cevaplamalar yaptırılacaktır. 2.ci grup fiillerin tanıtımı, ilgili fotokopilerinin dağıtımı, cümle kuruluş çalışmaları. Şahıs Zamirlerine giriş, tanıtım ve örneklemeler. Okuma çalışmaları. Sözlü ve yazılı çalışmalar-Okuma çalışmaları
12. Hafta Yeni okuma parçalarının dağıtımı. Hava durumu ile ilgili kalıp tümcelerin üzerinde açıklayıcı çalışmalar. 1. grup, 2.ci grup ve öğrenilmiş olan tüm yardımcı fiillerin oluşturduğu türkçe bir metni – cümleleri fransızcaya tercümesi içerikli ödev kağıtlarının dağıtımı ve genel tekrarlar. Şahıs zamirlerinin tekrarları, örneklemeler. Di'li geçmiş zaman anlatımı ve örneklemeler. Sözlü ve yazılı çalışmalar -Audio-Kaset dinletimi-
13. Hafta Dönem içinde yapılmış olan tüm derslerin genel tekrarları.Di'li geçmiş zamanın örnekleme çalışmaları.Şahıs Zamirlerinin kullanım tekrarları. Ödevlemeler. Sözlü ve yazılı çalışmalar
14. Hafta Final sınavı için ögrenci isteğine uygun olacak tekrarlar, soru-yanıt çalışmaları, genel tekrarlar. Şahıs zamirleri ve di'li geçmiş zamanda kullanım örneklerinde participe passé accordları üzerine çalışmalar Sözlü ve yazılı çalışmalar-Okuma çalışmaları
15. Hafta Finalden evvel moral dersi: Edith Piaf, Nana Mouskouri v.b. müzik dinletileri.. Not: Öğrencilere dinleyecekleri müzikle ilgili olarak parçanın Fransızca-Türkçe yazılımı verilmektedir. Tüm program içinde sözü edilen konularla ilgili ders notları tarafımca hazırlanarak öğrencilere dağıtılacaktır. Sözlü okumalar müzik dinletisi-Çevirileri.
16. Hafta Tekrarlar Tekrarlar
17. Hafta Final sınavı Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 5
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 60


ÖÇ-1Öğrenciler 1.ci ve 2.ci grup fiilleri kullanarak şimdiki zamanda basit cümleler kurabilecek, dileklerini aktarabilecekler ve nitelem sıfatları, işaret ve iyelik sıfatlarının yardımıyla ifadelerinde daha geniş bir yelpazede hareket edebileceklerdir.
ÖÇ-2Öğrenci kendisine sorulan adres veya yol teriflerini anlayabilecek ve karşılık verebilecektir.
ÖÇ-3Öğrenci Fransızca dilinde tanışma, meslek, milliyet ve adres kavramlarını iletip anlayabilecektir.
ÖÇ-4Kelime bilgisi çalışmalarıyla edindiği kelime haznesi genişleyecek ve bu kelimeleri özgün cümlelerinde kullanabilecek, niyetini, arzusunu daha kapsamlı bir şekilde ortaya koyabilecektir.
ÖÇ-5Fonetik çalışmalarında ek olarak verilen başlangıç seviyesi ile ilgili alıştırma ve okumalar sayesinde dilin anlaşılabilmesi kolaylaştırıldığından Fransızca dilini giderek daha rahat biçimde okuyup anlamaya başlayacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--