Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Viktorya Dönemi'nde Kadın Kahramanlar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL6503 Viktorya Dönemi'nde Kadın Kahramanlar 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Dersin amacı, Viktorya Dönemi romanının edebi  ve kültürel kavramlarını, dönemi temsil eden romanlar içindeki Viktorya Dönemi kadın kahramanlarını çalışarak öğretmektir.  
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 9:00-11:45 3C
Görüşme Saatleri ve Yeri Ptesi 13:00-14:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar
Jane Eyre, Charlotte Brontë

Wuthering Heights, Emily Brontë

Great Expectations, Charles Dickens

Jude the Obscure, Thomas Hardy

 
Diğer Kaynaklar Terry Eagleton - The English Novel - An Introduction

 Foucault - History of Sexuality

 Terry Eagleton - Myths of Power: A Marxist Study of the Brontes

 

 Walter Allen - The English Novel

 

 Foucault- Discipline & Punish: The Birth of the Prison

 

 Freud- Totem & Taboo

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş; ortasınıf ve roman, sosyal eleştiri, endüstrileşme, romantizm ve gerçekçilik Anlatım, tartışma
2. Hafta Viktorya dönemi, optimism ve değişim, Protestan ahlakının ve çalışma etiğinin zaferi Anlatım, tartışma
3. Hafta Viktorya Dönemi öncesinde kadın edebiyatı ve edebiyattaki kadınlar Anlatım, tartışma
4. Hafta Viktorya Dönemi kadın imgeleri Anlatım, tartışma
5. Hafta Yeni kadın kimlikleri: evdeki melek/ çatıdaki deli Anlatım, tartışma
6. Hafta Çirkin mürebbiye ve tavan arasındaki deli kadın: Jane Eyre Anlatım, tartışma
7. Hafta Wuthering Heights’daki kadınlar; arzu ve başkaldırı Anlatım, tartışma
8. Hafta Wuthering Heights’daki kadınlar; arzu ve başkaldırı Anlatım, tartışma
9. Hafta Vize haftası sınav
10. Hafta Arzu Figürleri: Great Expectations - Estella Anlatım, tartışma
11. Hafta Arzu Figürleri: Great Expectations - Estella Anlatım, tartışma
12. Hafta Arzu Figürleri: Great Expectations - Estella Anlatım, tartışma
13. Hafta Yeni Kadın: Jude the Obscure Anlatım, tartışma
14. Hafta Yeni Kadın: Jude the Obscure Anlatım, tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 50
Final 1 20


ÖÇ-1Tarihsel bağlamda Viktorya Dönemini kapsamlı olarak öğrenirler.
ÖÇ-2 Viktorya Dönemi romanını tematik kavramlar ve yazın teknikleri üzerinden kavrarlar.
ÖÇ-3 Viktorya Dönemi kadın kahramanını betimleyen çeşitli metinleri okurlar ve analiz ederler.
ÖÇ-4Viktorya Dönemindeki egemen ideolojilerin kadınlık kavramını nasıl kurduklarını öğrenirler.
ÖÇ-5Viktorya Döneminin kadınlık kavramlarını günümüz kadınlık kavramları üzerine yapılan tartışmalarla ilişkilendirirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5