Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Romantizm: Umutsuzluk ve Teselli

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL5503 Romantizm: Umutsuzluk ve Teselli 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencileri Britanya ve Avrupa’da üretilmiş olan Romantik yazınla tanıştırmak ve öğrendiklerini dönemin büyük toplumsal, siyasi ve kültürel değişimlerinin bağlamına yerleştirmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 09:00-11:45, 3C-07-09
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 13:00-14:00, 3 D-01-03 Perşembe, 13:00-14:00 3 D-01-03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması ve proje çalışması.
Temel Kaynaklar Duncan Wu, Romanticism: An Anthology, 3rd ed. (Oxford: Blackwell, 2005)
Diğer Kaynaklar Duncan Wu, A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 1999)
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Kriz Dönemi Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
2. Hafta Yüce Olanın Dehşeti ve Tesellisi Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
3. Hafta İmparatorlukların Çöküşü: Amerika, Roma ve Ozymandias Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
4. Hafta İçte ve Dışta Devrim – Blake, Shelley ve Siyasal Şiddet Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
5. Hafta Kahramanlar ve Anti-kahramanlar: Napoléon & Byron’un Manfred’i Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
6. Hafta Kölelik ve İnsan Hakları: Thomas Paine ve Köle Anlatıları Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
7. Hafta Cehennem Kent: Kentleşme ve Sanayileşme Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
8. Hafta Doğayı İyileştirmek: William Wordsworth Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
9. Hafta Tükenme Korkusu: Vahiysel/Apokaliptik Romantizm Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
10. Hafta Bilim ve Teknoloji: Luddite’lar ve Frankenstein Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
11. Hafta Romantik Din ve Kötülük Sorunu Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
12. Hafta Düş Gücü: S. T. Coleridge Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
13. Hafta Romantik Aşk ve Edebiyat: John Keats Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
14. Hafta Sonuç: Sözün Bunalımı ve Tesellisi Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması.
15. Hafta Final Haftası ---
16. Hafta Final Haftası ---
17. Hafta Final Haftası ---
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 5 50
Final 1 20


ÖÇ-1Edebiyatta Romantizm akımının temel öğeleri ile bu öğeleri meydana getiren ve onlarla etkileşime giren tarihsel bağlamları iyi düzeyde kavrayabilirler
ÖÇ-2Romantik dönemde Britanya’dan çıkan birçok yazar ve metni daha yakından tanıyabilirler
ÖÇ-3Metinleri analiz etme ve tartışmada, dil ve edebiyatla ilgili Romantik döneme özgü kaygıları dikkate alarak bu konuda duyarlılık gösterebilirler
ÖÇ-4Britanya ve Avrupa Romantik dönem edebiyatı ve kültürü ile ilgili temel terim ve kavramları tanımlayabilir ve kullanabilirler
ÖÇ-5Romantik dönem ve derste ele alınan çeşitli konular ve temalarla ilgili kendi fikirlerini geliştirmeye başlayabilirler
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5