Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çeviride Özel Konular

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0521 Çeviride Özel Konular 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
 Bu ders, çeviri tekniklerinin üzerinde durarak öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirmeyi ve kültürel farklılıkların İngilizcede ve Türkçede yarattığı sorunlara dikkat çekmeyi amaçlar.  Her dönem dersin içeriğine göre farklı konulara vurgular yapılır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Şener
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 15:00-17:45 3B08
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 10:00-1200 3D 08/10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sınıfta ve evde yapılacak çeviriler, çevrilecek metinlerin analizi, sunumlar, sınıfta tartışma.
Temel Kaynaklar  Her dönem ele alınacak konulara göre dersin hocası tarafından farklı okuma listeleri sunulacaktır.
 
Diğer Kaynaklar  Her dönem ele alınacak konulara göre dersin hocası tarafından farklı ikincil kaynak listeleri sunulacaktır.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Okuma listeleri ve materyalleri Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
2. Hafta Modern İngiliz şiirinin Türkçe çevirileri Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
3. Hafta Çağdaş İngiliz tiyatrosunun Türkçe çevirileri Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
4. Hafta Türkçede çeviri geleneği Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
5. Hafta Çocuk edebiyatı çevirisi Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
6. Hafta İki dilli dergiler (Çeviri-Yeniden yazma) Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
7. Hafta Basın dili Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
8. Hafta Reklam çevirisi Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
9. Hafta İngilizcede Türk yazarlar Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
10. Hafta Türkçede Shakespeare çevirileri Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
11. Hafta Medya çevirisi Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
12. Hafta Redaksiyon Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
13. Hafta Uyarlamalar (adaptasyonlar) Sınıfta yapılacak uygulamalar, ödev, bireysel çalışma, sözlü sunum, sınıfta tartışma.
14. Hafta Dönem ödevinin teslimi
15. Hafta Çalışma haftası
16. Hafta Çalışma haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 60


ÖÇ-1Çeviriye ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olur.
ÖÇ-2Kültürel farklılıklara odaklanarak dili çevirinin bakış açısıyla ve kaynak ve hedef dildeki metinsel kurallar ile sınırlamaların benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırarak analiz edip gerekli metin oluşturma becerilerini kazanır.
ÖÇ-3Sözlük ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmada yeterli beceri gösterir.
ÖÇ-4Metinleri çevirirken eleştirel düşünme yetilerini geliştirip argümanlar üretebilmek amacıyla mantıksal düşünme yeteneklerini kullanabilir duruma gelir.
ÖÇ-5Edindikleri bilgiyi hedef dildeki metinleri yeniden biçimlendirirken uygulamaya koyar.
ÖÇ-6Bilgilendirici, yaratıcı, akademik ve yazınsal metinleri çözümler, tartışır, çevirir ve değerlendirir.
ÖÇ-7Çeviri sürecini hızlandırmaya yönelik olarak kaynak/erek kültür ve dünya üzerine geniş bir bilgi birikimine sahip olur.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7