Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Utopyalardan Distopyalara

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0520 Utopyalardan Distopyalara 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Ütopyalar ve distopyalar yazarların yaşadıkları kültür hakkında arzuları ve korkularını yasıtmaları nedeniyle sosyal ve politik eleştiridirler. Bu ders, ütopya ve distopyaların daha eski anlatılardaki örneklerinden daha yakın tarihli metinlerdeki kullanımlarına uzanan bir seçki aracılığyla  ütopyalar ve distopyaların özelliklerini, birbirleri ile olan çok yönlü ilişkilerini ve güç, siyaset, ırk, cinsiyet, teknoloji gibi çeşitli konularda nasıl eleştiri unsuru olabileceklerini incelemeyi amaçlar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri ---
Görüşme Saatleri ve Yeri ---
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar

Thomas More, Utopia

Swift- A Modest Proposal 

Books 3 & 4 from Gulliver’s Travels 

Aldous Huxley, Brave New World

Ursula Le Guin, The Dispossessed

Abdulrazak Gurnah - Admiring Silence

Spacial dystopias: The Star Wars Universe


Diğer Kaynaklar The Utopia Reader. Eds. Gregory Claeys and Lyman Tower Sargent. New York : New York University Press, 1999.

 Ferns, Chris. Narrating Utopia: Ideology, Gender, Form in Utopian Literature. Liverpool : Liverpool University Press, 1999.
 Somay, Bülent. The View from the Masthead: Journey Through Dystopia Towards an Open-Ended Utopia. İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi , 2010.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Utopia ve zaman. Primitivism. Mitolojikl ütopyalar: nostajji, insanlığın çağları, Hyperboreans, zaman ve uzamda hareket Removal in time & physical space Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Eski ütopyalar ve More’un ütopyası - değişim zamanında idealizm. Humanizma ve Katolik inancı Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Swift - A Modest Proposal Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Güliver'in Yolculukları 3. ve 4. Kitaplar Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Güliver'in Yolculukları 3. ve 4. Kitaplar Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Aldous Huxley - A Brave New World Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Aldous Huxley - A Brave New World Propaganda aracı olarak Poster Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Feminism ve 19. yy kadın ütopyaları Ursula Le Guin - The Dispossessed Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Çağdaş Distopyalar Ursula Le Guin - The Dispossessed Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Postkoloniel durum:bu kimin ütopyası  Abdulrazak Gurnah - Admiring Silence Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Ütopyadan distopyaya- merkez ve çeper Abdulrazak Gurnah - Admiring Silence Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Zamansal ve uzamsal seyahat: Star Wars Evreni Öğrenci Sunumları Student Presentations Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta "çok ama çok uzak bir galaskide"  Star Wars Evreni Öğrenci Sunumları Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Önerilen Okuma: Margaret Atwood: A Handmaid’s Tale
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 50
Derse Devam / Katılım 80 10
Final 1 25


ÖÇ-1Çeşitli ütopist ve karşıt ütopyacı vizyonları tanır,
ÖÇ-2Ütopist ve karşıt ütopyacı vizyonlar üzerinde yoğunlaşan bir dizi edebi metini şekil ve içerik açısından analiz edebilir,
ÖÇ-3Ikisi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt eder,
ÖÇ-4Ütopyalar ve distopyaların nasıl aynı madalyonun iki yüzü olduklarının bilincine varır,
ÖÇ-5Ütopyalar ve distopyaların nasıl siyasi, sosyal ve kültürel eleştiriler olduklarını anlar
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5