Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Milton'dan Seçmeler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0519 Milton'dan Seçmeler 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Dersin amacı John Milton’un eserlerini İngiliz şiiri gelenekleri ve onyedinci yüzyıl İngiltere’sinin sosyal, politik ve kültürel bağlamları ışığında incelemektir. Bu ders Milton’un çeşitli şiirlerinin yanısıra özellikle Paradise Lost adlı epik şiir üzerinde yoğunlaşmayı hedeflemektedir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Esin Akalın
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15:00-17:45 3C-07/09
Görüşme Saatleri ve Yeri Esin Akalın, Ataköy Yerleşkesi Pazartesi 15:00-16:00 & Perşembe 16:00 3-D-08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, tartışma ve sunumlar.
Temel Kaynaklar
“On Shakespeare”
 
“When I Consider How My Light is Spent”
 
L’Allegro
 
Il Penseroso
 
Lycidas
 
Paradise Lost

 
Diğer Kaynaklar -The Norton Anthology of English Literature, Vol. I (7th ed. 2000)
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş ---
2. Hafta Milton’un Yaşamı Eserleri, Fikirleri; “When I Consider How My Light Is Spent” Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
3. Hafta “On Shakespeare” L’Allegro Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
4. Hafta L’Allegro Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
5. Hafta Il Penseroso Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
6. Hafta Il Penseroso Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
7. Hafta Lycidas Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
8. Hafta Lycidas Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
9. Hafta Paradise Lost Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
10. Hafta Paradise Lost Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
11. Hafta Paradise Lost Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
12. Hafta Paradise Lost Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
13. Hafta Paradise Lost Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
14. Hafta Paradise Lost Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev.
15. Hafta Değerlendirme
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 20
Projeler 1 10
Final 1 30


ÖÇ-1Milton’un eserlerini çeşitli şiir gelenekleri bağlamında öğrenir,
ÖÇ-2Milton’un eserlerinin ortaya çıktığı politik ve sosyo kültürel içeriği tanımlayabilir,
ÖÇ-3özellikle kahramanlık şiirini içeren ve genelde şiir türü ile ilgili kavramları ve eleştirel terimleri tanımlayıp öğrenir,
ÖÇ-4metinlerinin analizinde, yorumlanmasında, tanımlamasında ve derinden okunmasında eleştirel becerilerini geliştirir,
ÖÇ-5ders için gerekli olan yazılı ödev ve sunumların planlanması ve hazırlanmasında beceri gösterir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5