Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Edebiyatta Mitoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0518 Edebiyatta Mitoloji 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı klasik mitolojinin öykü ve kahramanlarından yansıyan dünya görüşü ve anlatım geleneklerinin ortaçağ döneminden başlayarak Rönesans’dan günümüze kadar batı edebiyatına nasıl yayıldığı konusunu incelemektir.  
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam.
Öğretim Üyeleri
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13:00-15:45 3B-07/09
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 14:00 - 16:00 Ataköy Yerleşkesi 3D-08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, tartışmalar ve sunumlar.
Temel Kaynaklar
Dante, Divine Comedy
Chaucer, Troilus and Criseyde
Shakespeare, Venus and Adonis
Racine,  Andromache
Byron, “Prometheus
Tennyson, “Ulysses”
Yeats, “Leda and the Swan”             
 Auden, “The Shield of Achilles”
James Joyce, Ulysses
Eugene O’Neille, Mourning Becomes Electra
Andre Gide, Oedipus
Jean Cocteau, Orpheus
John Barth, from Chimera
Wole Soyika, from Omeros
Derek Walcott, from The Odyssey: A Stage Version

 
Diğer Kaynaklar  
Classical Mythology In English Literature: A Critical Anthology. Ed. Geoffrey Mites. London:Routledge, 1999.

Harris, Stephen and Platzner, Gloria.  Classical Mythology: Images and Insights, London: Mayfield, 1995.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş ---
2. Hafta Klasik mitolojinin aktarım metodları Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
3. Hafta Sophocles, Oedipus at Colonus Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
4. Hafta Oedipus at Colonus Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
5. Hafta Dante, The Divine Comedy (Inferno) Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
6. Hafta Chaucer, Troilus and Cressida Book I Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
7. Hafta Spenser, Epithalamion Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
8. Hafta Shakespeare, Venus and Adonis Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
9. Hafta EXAM Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
10. Hafta Selecetd Poems Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
11. Hafta Emma Tenant, Philomela Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
12. Hafta Margarte Atwood, Penelopiad Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
13. Hafta Penelopiad Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
14. Hafta Jeannette Winterson, Weight Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
15. Hafta Weight Sözlü sunum, Grup tartışmaları ve Ödev.
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 15
Projeler 1 0
Final 1 40


ÖÇ-1Klasik mitolojinin çağdaş okuyuculara nasıl aktarıldığı konusundaki metotlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
ÖÇ-2Bellibaşlı mitlerin ortaya çıktığı kültürel ve sosyo-tarihsel içerikleri tanımlayabilirler.
ÖÇ-3Çeşitli metinler üzerinden mitolojik figürleri kültürel ikon yapan özellikleri ve sembolize ettikleri fikirlerin belirleyici özelliklerini anlayıp aralarındaki farkı tanımlayabilirler.
ÖÇ-4Eski ve modern çağlardaki çeşitli öykü anlatımı geleneklerine ait eleştirel terim ve kavramları anlayıp tanımlayabilirler.
ÖÇ-5Çağdaş okuyucular için yeniden yorumlanarak yazılmış veya uyarlamış klasik öykülerin analizi, yorumlanması, tasviri ve derinden okunması ile ilgili eleştirel becerilerini geliştirirler.
ÖÇ-6Ders için gerekli olan yazılı ödev ve sunumların planlanması ve hazırlanması becerisini gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6