Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Postkoloniyal Okumalar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0517 Postkoloniyal Okumalar 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencileri postkolonyal edebiyat ve kuram ile tanıştırarak sömürgeleştirme ile beraber –özellikle dilin kullanımıyla ilgili olarak– ortaya çıkan sorunlar üzerine okumalarını ve eleştirel düşünmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 15:00-18:00 1B0406
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 18:00-19 3D 04-06
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, grup çalışması, ödevler.
Temel Kaynaklar Robert Young - Post Colonialism

Robert Young - Colonial Desire 

Joseph Conrad - Heart of Darkness

Chinua Achebe - Things Fall Apart

Frantz Fanon - The Wretched of the Earth

Aime Cesaire - Discourse on Colonialism

Sergei Eisenstein - From Film Form, "The Cinematographic Principle and the Ideogram"

Neil Blomkamp - District 9

Jean Rhys - Wide Sargasso Sea

V.S. Naipul - A Bend in the River

From Homi Bhabha - The Location of Culture - Of Mimicry and Man

Giattri Chakravorty Spivac - Can the Subaltern Speak

Rodrigo Pla - La Zona

Diğer Kaynaklar  Nelson Pereira dos Santos - How Tasty was my Little Frenchman

Arundhati Roy - The God of Small Things

Salvador Carrasco - La Otra Conquista

Sven Lindqvist - "Exterminate All the Brutes"

Lalla Assaydi's works

Edward Said - Orientalism

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Postkolonyalizm nedir? Ders anlatımı, tartışma
2. Hafta Robert Young - Post Colonialism Robert Young - Colonial Desire Ders anlatımı, tartışma
3. Hafta Joseph Conrad - Heart of Darkness Ders anlatımı, tartışma
4. Hafta Joseph Conrad - Heart of Darkness Ders anlatımı, tartışma
5. Hafta Chinua Achebe - Things Fall Apart Ders anlatımı, tartışma
6. Hafta Chinua Achebe - Things Fall Apart Ders anlatımı, tartışma
7. Hafta Frantz Fanon - The Wretched of the Earth Aime Cesaire - Discourse on Colonialism Sergei Eisenstein - From Film Form, "The Cinematographic Principle and the Ideogram" Neil Blomkamp - District 9 Ders anlatımı, tartışma
8. Hafta Jean Rhys - Wide Sargasso Sea Ders anlatımı, tartışma
9. Hafta Jean Rhys - Wide Sargasso Sea Ders anlatımı, tartışma
10. Hafta V.S. Naipul - A Bend in the River Ders anlatımı, tartışma
11. Hafta V.S. Naipul - A Bend in the River Ders anlatımı, tartışma
12. Hafta From Homi Bhabha - The Location of Culture - Of Mimicry and Man G. Chakravorty Spivac - Can the Subaltern Speak Ders anlatımı, tartışma
13. Hafta Rodrigo Pla - La Zona Ders anlatımı, tartışma
14. Hafta Sınava yönelik hazırlık: Neo-Colonialism? Ders anlatımı, tartışma
15. Hafta Final Haftası ---
16. Hafta Final Haftası ---
17. Hafta Final Haftası ---
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Derse Devam / Katılım 1 15
Sınıf içi çalışmalar 2 30
Final 1 30


ÖÇ-1Dünyadan çeşitli örnekleriyle geniş bir postkolonyal edebiyat bilgisi edinip postkolonyal kavramının kullanışlılığı ve sınırları hakkında eleştirel bir bilince sahip olabilirler
ÖÇ-2Avrupa sömürgecilik ve dekolonizasyon tarihini temel yönleriyle kavrayabilirler
ÖÇ-3Postkolonyal teoride kullanılan temel terim ve kavramları tanımlayabilirler
ÖÇ-4Edindikleri kuramsal ve tarihi bilgileri okudukları edebi metinlere uygulayabilirler
ÖÇ-5Sömürgecilik tarihi içindeki konumlanmışlıkları kavrayabilir ve bu tarihin dil kullanımını nasıl biçimlendirdiği üzerine eleştirel düşünebilirler
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5