Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Avrupa Romanı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0516 Avrupa Romanı 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders, seçilen eserler ışığında önemli Avrupa romancılarını tanıtmayı, anlatı biçimlerini ve tematik eğilimlerini incelemeyi amaçlar. Roman türünün temel anlatı sorun/olanakları, gerçeklik ve temsil kavramlarının gerilimli ilişkisi üzerine özellikle vurgu olacaktır. (Özel vurgu her yıl değişiklik gösterebilir)
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 15:00-17:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 16:00-17:00 ve Çarşamba 11:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Cervantes, Don Quixote

Francois Rabelais, Gargantua and Pantagruel

F.M. Dostoevsky, Notes from the Underground

Franz Kafka, Metamorphosis

Italo Calvino, If on a Winter's Night a Traveler

 
Diğer Kaynaklar Bakhtin, Mikhail. Dialogic Imagination. Texas: University of Texas Press, 1980.

Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2000.

Eagleton, Terry. The English Novel: An Introduction. Malden: Blackwell, 2005.

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Roman: Tarihçe ve temel kavramlar Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Don Quixote’den seçkiler Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Don Quixote’den seçkiler Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Gargantua and Pantagruel'den seçkiler Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Notes from the Underground Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Notes from the Underground Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Metamorphosis Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Metamorphosis Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta If on a Winter’s Night a Traveler Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta If on a Winter’s Night a Traveler Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta If on a Winter’s Night a Traveler Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Genel tekrar
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Kısa sınav(lar) 5 15
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 40


ÖÇ-1Çeşitli Avrupa romanlarını biçim ve içerik açısından analiz eder.
ÖÇ-2Bu edebi metinleri eleştirel olarak yorumlar.
ÖÇ-3Çeşitli anlatı teknikleri tanır ve yorumlar.
ÖÇ-4Yazar, anlatıcı ve okuyucu kavramları arasındaki gerilimli ilişki hakkında farkındalık geliştirir.
ÖÇ-5Anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkına varır.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5