Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Amerikan Edebiyatından Seçilmiş Konular

Amerikan Edebiyatından Seçilmiş Konular

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0515 Amerikan Edebiyatından Seçilmiş Konular 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders, seçili tema ve konular aracılığıyla Amerikan edebiyatının örneklerini çalışmayı hedeflemektedir. (Zaman, Anı ve Kimlik)
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Yusuf Eradam
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 12:00-14:45 3B 03-05
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Yusuf Eradam Çarşamba 13:30-15:30 3D 01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar The Macmillan Concise Anthology of American Literature (Öğretim üyesinin önceliklerine göre seçili metinler çeşitlilik gösterebilir)

 
Diğer Kaynaklar Colombia Literary History of the United States
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Anlatım, tartışma
2. Hafta Tarihsel, Sosyal ve Edebi Arka plan; Zaman, Anı ve Kimlik Kavramları Anlatım, tartışma
3. Hafta J .H. Crevecoueur 'Letters from a Farmer' Benjamin Franklin, 'Autobiography' Anlatım, tartışma
4. Hafta Seçilmiş şiirler Anlatım, tartışma
5. Hafta Seçilmiş şiirler Anlatım, tartışma
6. Hafta Seçilmiş Şiirler Anlatım, tartışma
7. Hafta F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby Anlatım, tartışma
8. Hafta Vize Haftası Anlatım, tartışma
9. Hafta The Great Gatsby Anlatım, tartışma
10. Hafta William Faulkner, A Rose for Emily Anlatım, tartışma
11. Hafta Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire Anlatım, tartışma
12. Hafta A Streetcar Named Desire Anlatım, tartışma
13. Hafta James Baldwin, 'Going to Meet the Man' Anlatım, tartışma
14. Hafta Toni Morrison, 'Recitative' Anlatım, tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 4 50
Derse Devam / Katılım 70 0
Final 1 30


ÖÇ-1Önemli Amerikan yazarlarının eserlerini tanırlar
ÖÇ-2Belirli Amerikan tema ve konularını edebi örnekleriyle öğrenirler.
ÖÇ-3Edebi eserleri ayrıntılı okuyarak inceler ve değerlendirirler.
ÖÇ-4Bu eserleri, daha kapsamlı kültürel, entelektüel ve tarihsel konumlarıyla değerlendirebilirler.
ÖÇ-5Karşılaştırmalı kültür ve edebiyat incelemeleri yapmak için bilgi sahibi olurlar
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5