Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Öykü Tasarımı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0514 Öykü Tasarımı 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Genel olarak öykü anlatımının temellerini ve daha özel bağlamda da senaryo içindeki öykü anlatımının temellerini, bu öyküler altında yatan eski mitik yapılar üzerinde durarak öğrencilere kavratmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 10:00-13:00 3C-7/9
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 14:00-15:00 3D-01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting.

Christopher Vogler, The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers (2007)

 
Diğer Kaynaklar Joseph Campbell, The Hero With a Thousand Faces (1968)

Michael Roemer, Telling Stories: Postmodernism and the Invalidation of Traditional Narrative. (1995)

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş: Öykü anlatımının genel ilkeleri Anlatım, tartışma
2. Hafta Öykülerin Çekimi: Mitik ve Arketip Düzenler Bireysel projeler için konu seçimi Tartışma
3. Hafta Kahraman Arketipi Anlatım, tartışma, yazılı ödev
4. Hafta Yolculuğu Planlamak: Ayrılış-İnisiasyon-Dönüş Anlatım, tartışma, yazılı ödev
5. Hafta Kahramanın Sıradan Dünyası Anlatım, tartışma, yazılı ödev
6. Hafta Maceraya Çağrı Anlatım, tartışma, yazılı ödev
7. Hafta Eşikten Geçme Anlatım, tartışma, yazılı ödev
8. Hafta Bir Savaşçı Olarak Kahraman Yazılı çalışma, tartışma
9. Hafta İmtihanlar, Yoldaşlar, Düşmanlar Yazılı çalışma, tartışma
10. Hafta İmtihanlar, Yoldaşlar, Düşmanlar Yazılı çalışma, tartışma
11. Hafta Dünyanın Merkezine Yaklaşmak Yazılı çalışma, tartışma
12. Hafta Sınanma Yazılı çalışma, tartışma
13. Hafta Ödül Yazılı çalışma, tartışma
14. Hafta Geri Dönüş Yolu Yazılı çalışma, tartışma
15. Hafta Final Dosyası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 20
Projeler 1 30
Derse Devam / Katılım 70 50


ÖÇ-1Öykü anlatımı sanatının temellerini kavrarlar.
ÖÇ-2Öykü anlatımının amacını ve değerini anlarlar.
ÖÇ-3Güçlü öykü anlatımına sahip öykü örneklerini yakından inceler ve değerlendirirler.
ÖÇ-4Öykülerin altında yatan temel mitik yapıları tanırlar.
ÖÇ-5Edinilen bu bilgiyi öykü inceleme çalışmalarında kullanırlar.
ÖÇ-6Bu yapıları öğrenciler kendi yazdıkları öyküye uygularlar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6