Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yaratıcı yazarlık Atölyesi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0513 Yaratıcı yazarlık Atölyesi 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Öğrencilere yaratıcı yazarlık zanaatını ve tekniklerini tanıtmak. (Roman, Drama, Şiir, Senaryo). Her dönem yazım türü değişebilir.

* Detaylı Haftalık Ders İçeriği için İngilizce versiyona bakınız. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Derya Altınmakas
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 5C 12-14 15:00-17:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-17:00 3D 10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar Dersin açıldığı dönem karar verilir.
Diğer Kaynaklar  --
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş Temel İlkeler Anlatım, tartışma
2. Hafta Neden yazılır? Bireysel projeler için konu tartışması ve seçimi Tartışma
3. Hafta Yaratıcılığın Kaynakları Anlatım, tartışma, yazılı ödev
4. Hafta Tekniği Öğrenmek: Zanaatın Araçları Anlatım, tartışma, yazılı ödev
5. Hafta Tekniği Öğrenmek: Zanaatın Araçları Anlatım, tartışma, yazılı ödev
6. Hafta Tekniği Geliştirmek: Örnek eserlerin incelenmesi Anlatım, tartışma, yazılı ödev
7. Hafta Tekniği Geliştirmek: Örnek eserlerin incelenmesi Anlatım, tartışma, yazılı ödev
8. Hafta Bireysel projeler üzerine tartışma ve değerlendirme Yazılı çalışma, tartışma
9. Hafta Bireysel projeler üzerine tartışma ve değerlendirme Yazılı çalışma, tartışma
10. Hafta Bireysel projeler üzerine tartışma ve değerlendirme Yazılı çalışma, tartışma
11. Hafta Bireysel projeler üzerine tartışma ve değerlendirme Yazılı çalışma, tartışma
12. Hafta Bireysel projeler üzerine tartışma ve değerlendirme Yazılı çalışma, tartışma
13. Hafta Bireysel projeler üzerine tartışma ve değerlendirme Yazılı çalışma, tartışma
14. Hafta Bireysel projeler üzerine tartışma ve değerlendirme Yazılı çalışma, tartışma
15. Hafta Final Dosyası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 5 50
Projeler 1 20
Derse Devam / Katılım 70 30


ÖÇ-1Yazmayı bir zanaat olarak anlar ve yaratıcı yazarlığın teknik yönlerini öğrenirler.
ÖÇ-2Bu zanaatın çeşitli araçlarını kendi yazı çalışmalarında kullanırlar.
ÖÇ-3Örnek eserlerdeki dil kullanımlarını ve teknikleri yakından inceler ve değerlendirirler.
ÖÇ-4Yaratıcı dil kullanımında yeteneklerini gösterirler.
ÖÇ-5Estetik bütünlük algılarını geliştirirler.
ÖÇ-6Yaratıcılık kanallarını açarlar ve yazılı anlatım konusunda uzmanlık kazanırlar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6