Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
Sanat kültürünü, sanata bakış açısını kazandırmak. Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde yararlı olacak bilgiler vermek.
 
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin genel tanımı ve kaynakların verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Sanatla ilgili genel kavramlar ve sanat dallarının tanıtılması Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
3. Hafta Sanat eserinin temel unsurları. Sanat eserinin üretim tüketim (algılama) sürecinde estetik ve işlevsel süreçler Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
4. Hafta Sanatta konu/ içerik, ana konu/ yan konu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
5. Hafta Resim sanatı örneği üzerinde konu türleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
6. Hafta Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Biçim elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
7. Hafta Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Renk elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
8. Hafta Müze/Sergi ziyareti eser inceleme
9. Hafta Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Kompozisyon Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
10. Hafta Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Resim Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
11. Hafta Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Heykel ve Mimari Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
12. Hafta Temel araştırma ve rapor sunum yöntemleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma
13. Hafta Örnek Eser incelemesi I powerpoint sunum, sınıf içi çalışma
14. Hafta Örnek Eser incelemesi II Müze/ sergi ziyareti
15. Hafta Final Dönemi Final Dönemi
16. Hafta Final Dönemi Final Dönemi
17. Hafta Final Dönemi Final Dönemi
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Sanatı tanımlamak
ÖÇ-2Sanatla ilgili genel kavramları tanımak ve açıklamak
ÖÇ-3Sanat eserini değerlendirmek,
ÖÇ-4Sanatsal uygulamalar üzerine yorum yapabilmek
ÖÇ-5Alanıyla ilgili disiplinlerarası düşünebilmek
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50 
ÖÇ 51 
ÖÇ 52 
ÖÇ 53 
ÖÇ 54 
ÖÇ 55 
ÖÇ 56 
ÖÇ 57 
ÖÇ 58 
ÖÇ 59 
ÖÇ 60 
ÖÇ 61 
ÖÇ 62 
ÖÇ 63 
ÖÇ 64 
ÖÇ 65 
ÖÇ 66 
ÖÇ 67 
ÖÇ 68 
ÖÇ 69 
ÖÇ 70 
ÖÇ 71 
ÖÇ 72 
ÖÇ 73 
ÖÇ 74 
ÖÇ 75