Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, Dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler. Sözlü Anlatım
2. Hafta Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri. Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
3. Hafta Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce. Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
4. Hafta Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif. Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
5. Hafta İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
6. Hafta İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
7. Hafta İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
8. Hafta İş Planı ve Finans Planı Hazırlama Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
9. Hafta İş Planı Yazma Çalışması Uygulama, tartışma ve yazma
10. Hafta İş Planı Yazma Çalışması Uygulama, tartışma ve yazma
11. Hafta İş Planı Yazma Çalışması Uygulama, tartışma ve yazma
12. Hafta İş Planı Yazma Çalışması Uygulama, tartışma ve yazma
13. Hafta Proje Sunumları Proje Sunumları
14. Hafta Proje Sunumları Proje Sunumları
15. Hafta Proje Sunumları Proje Sunumları
16. Hafta Proje Sunumları Proje Sunumları
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Fizibilite raporunu tanımlayabilir, önemini anlayabilir
ÖÇ-2Fizibilite raporunu hazırlayabilir ve hazırlanmış bir fizibilite raporunu yorumlayabilir.
ÖÇ-3Bir iş fikrini yapılandırabilir, bununla ilgili zaman planı hazırlayabilir, gereken kaynakları ve diğer bileşenleri araştırabilir.
ÖÇ-4Finans, pazarlama, yönetim, üretim başlıklarını da içerecek şekilde bir iş planını baştan sona hazırlayabilir
ÖÇ-5İş planını bir dinleyici grubuna sunabilir
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50