Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Suç Edebiyatı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0511 Suç Edebiyatı 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu derste, erken modern dönemden başlayarak çağdaş romana, sinemaya ve televizyon dizilerine uzanan bir yelpazede çeşitli polisiye kurgu ürünleri öğrencilere tanıtılacaktır. Öğrenciler, suç anlatılarına olan ilgimiz ve onların üretildiği toplumla olan ilişkileri üzerine eleştirel düşünmeye teşvik edilecek, anlatının olay örgüsü ve karakter yaratımı gibi yönlerini daha iyi kavrayacaklardır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 13.00-15.45, Derslik 3C-12/14/16
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 14.00-16.00, Ofis 3D- 03,01 Tel: 498 43 35
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konferans, tartışma, proje yazma
Temel Kaynaklar

The Newgate Calendar

Arthur Conan Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes (1892)

G. K. Chesterton, The Innocence of Father Brown (1911)

Dorothy L. Sayers, Five Red Herrings (1931)

Graham Greene, Brighton Rock (1938)

Daphne du Maurier, Rebecca (1938)

Alfred Hitchcock, Rebecca (1938)

Leonardo Sciascia, The Day of the Owl (1961)

Elmore Leonard, Get Shorty (1990)
The Wire (2002-2008)

Diğer Kaynaklar

John Scaggs, Crime Fiction (2005)
Martin Priestman (ed.), Cambridge Companion to Crime Fiction (CUP, 2003)

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Suç Karşısındaki Modern Büyülenme Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
2. Hafta Polisiye edebiyat okuma yolları: düzen ve düzensizlik Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
3. Hafta Kökenler: Newgate Calendar Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
4. Hafta Esrar ve dedektif romanı: Sherlock Holmes ve Father Brown Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
5. Hafta Altın Çağ: Agatha Christie ve Dorothy L. Sayers Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
6. Hafta Noir Thriller [Noir Gerilim] Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
7. Hafta The hard-boiled mode Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
8. Hafta The private eye as hero Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
9. Hafta The Police Procedural Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
10. Hafta Organize Suç – The Godfather Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
11. Hafta Historical Crime Fictions [Tarihsel Suç Öyküleri] Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
12. Hafta Postmodern Crime Fictions [Postmodern Suç Öyküleri] Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
13. Hafta Sonlanmaya karşı: öykü, yan öykü ve The Wire Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
14. Hafta Bitiş: gözden geçirme ve son düşünceler Konferans, sınıfta tartışma, grup çalışması
15. Hafta Final Sınavları Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Projeler 1 30
Derse Devam / Katılım 80 10
Short Response Papers 2 20
Final 1 25


ÖÇ-1LO 1. The Newgate Calendar gibi ilk eserlerden başlayarak suç yazınının altın çağından, sinema ve televizyon da dahil olmak üzere, çağdaş yapıtlara kadar polisiye edebiyatın tarihi hakkında bilgi sahibi olacaklar;
ÖÇ-2LO 2. Çeşitli polisiye yazarlarını ve suç yazınının çok sayıda alt türünü (dedektif romanı, the hard-boiled mode, the police procedural, the noir thriller ve historical crime fiction gibi) daha yakından tanıyacaklar;
ÖÇ-3LO 3. Polisiye edebiyat okumalarını entelektüel, kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamlara oturtabilecekler;
ÖÇ-4LO 4. Ana terimler dahil olmak üzere polisiye edebiyat okuma açısından önem taşıyan kavramları öğrenip tanımlayabilir ve kullanabilir duruma gelecekler;
ÖÇ-5LO 5. Dilin merak ve şüphe uyandırma, ortam ve karakter canlandırma ile okuyucuda beklenti yaratma ve beklentiyi yıkma gibi amaçlarla nasıl kullanıldığı üzerine tartışabilir duruma gelecekler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5