Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mizah ve Hiciv

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0512 Mizah ve Hiciv 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı

Dersin amacı, Yunan-Roma geleneğinden günümüze kadar gelen etkili örnekleri yoluyla edebi, kültürel ve tarihsel çerçevede hicvin ve mizahın biçimini, işlevini ve gelişimini öğretmektir. Ders, çeşitli edebi ve tiyatro bağlamlarında güldürünün estetik ve ideolojik anlamlarına eleştirel bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri --
Görüşme Saatleri ve Yeri --
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışmalar ve sunumlar
Temel Kaynaklar

Aristophanes, Lysistrata

Chaucer, The Miller’s Tale

John Dryden, MacFlecknoe

Daniel Defoe, “The Trueborn Englishman”

William Wycherley, The Country Wife

Alexander Pope, The Rape of The Lock

Jonathan Swift, A Modest Proposal

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest

George Orwell, Animal Farm

Norton Anthology of English Literature. Ed. M.H. Abrams and Stephen Greenblatt. New York: W.W. Norton & Company, 2000. 1531-1532. Print.

Diğer Kaynaklar

Bergson, Henri. Laughter: An Essay on the Meaning of Comic. London: Macmillan, 1911.

Sypher, Wylie, ed. Comedy. 1956. Baltimore: John Hopkins U Press, 1980.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
2. Hafta Mizahın çeşitlerini tanımlamak ve açıklamak (sözlü veya fiziksel mizah, hiciv, Töre Komedyası, Düşünce Komedyası, Güldürü, Taşlama ve Parodi). Eski bir edebiyat biçimi olarak hiciv Horace ve Juvenal Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
3. Hafta Mizahın ve hicvin edebi yöntemlerini ve araçlarını belirtmek: ironi, iğneleme, alay, abartı, mübalağa vb. Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
4. Hafta Aristophanes, Lysistrata 5th BC Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
5. Hafta Chaucer, The Miller’s Tale Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
6. Hafta John Dryden, MacFlecknoe (1682) Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
7. Hafta Daniel Defoe, “The Trueborn Englishman”(1701) Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
8. Hafta William Wycherley, The Country Wife Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
9. Hafta Alexander Pope, The Rape of The Lock (1714) Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
10. Hafta Jonathan Swift, A Modest Proposal (1729) Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
11. Hafta Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
12. Hafta The Importance of Being Earnest Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
13. Hafta George Orwell, Animal Farm Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
14. Hafta Animal Farm Sözlü sunum, grup tartışmaları ve ödev
15. Hafta Değerlendirme
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Projeler 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Eski Yunan ve Roma’dan günümüze kadar ulaşan farklı hiciv ve mizah biçimlerini öğrenip bunların tarihsel gelişimlerini izlerler,
ÖÇ-2bir sanat biçimi olarak hiciv’in çeşitli sosyo-tarihsel bağlamda üstün kültürel eğilimlere nasıl karşı geldiğini fark ederler,
ÖÇ-3hiciv ve mizah yazarları tarafından kullanılan çeşitli edebi yöntem ve araçları kavrayıp tanımlarlar,
ÖÇ-4çeşitli edebi bağlamda ideolojik güldürüyü anlamayı kavrarlar,
ÖÇ-5hiciv tarzı eserlerde kullanılan eleştirel terimleri ve kavramları anlayıp tanımlarlar,
ÖÇ-6hicivsel yönlerine odaklanarak metinlerin analizinde, yorumlanmasında, tanımlanmasında ve kapsamlı okunmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar,
ÖÇ-7ders için gerekli olan yazılı ödev ve sunumların planlanması ve hazırlanmasında beceri gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7