Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
BU DERSİN SONUNDA ÖĞRENCİLERİN; BAŞTA DEPREM OLMAK ÜZERE TÜM AFETLERE KARŞI FARKINDA OLMA YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ , AĞIRLIKLI OLARAK DA  DEPREM RİSK VE TEHLİKELERİNİ EN  AZA İNDİRGEMEYİ ÖĞRENMELERİ,
PRATİKTE YAPISAL VE YAPISAL OLMAYAN HASARLARI AZALTMAYI ÖĞRENMELERİ VE DOĞRU DAVRANIŞ ALIŞKANLIĞINI KAZANMALARI AMAÇLANMAKTADIR.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Murat TÜRK
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Dönem başında belirlenecektir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Dönem başında belirlenecektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Görsel kaynaklar kullanılarak sözel anlatım.Yaşanan olaylardan araştırma ve istatistiki sonuçların incelenerek tartışılması.
Temel Kaynaklar KIZILAY IN KİTABI, GÜVENLİ YAŞAM EL KİTABI, OKULLARDA AFETE HAZIRLIK KİTABI
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta AFET YÖNETİMİ Sunum
2. Hafta AFET ZARARLARININ AZALTILMASI Sunum
3. Hafta DEPREMDEN KORUNMA BILINCINE GİRİŞ Sunum
4. Hafta DEPREMDEN KORUNMA BILINCI Sunum
5. Hafta YAPISAL BILINÇ TEMEL ÖĞRETILERI 1 Sunum
6. Hafta YAPISAL BILINÇ TEMEL ÖĞRETILERI 2 Sunum
7. Hafta YAPISAL BILINÇ TEMEL ÖĞRETILERI 3 Sunum
8. Hafta YAPISAL BILINÇ TEMEL ÖĞRETILERI 4 Sunum
9. Hafta YAPISAL OLMAYAN TEHLIKELERI AZALTMA: Y.O.T.A ÖĞRETILERI 1 Sunum
10. Hafta qDOĞAL AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA GÜVENLİ DAVRANIŞ ÖĞRETİLERİ VE İLKELERİ Sunum
11. Hafta KORUNMA KÜLTÜRÜNDE TEMEL ÖĞRETILER Sunum
12. Hafta İLK YARDIMIN BİLGİLERİ Sunum
13. Hafta İLK YARDIMIN TEMEL ÖĞRETİLERİ Sunum
14. Hafta SIVIL SAVUNMA ÖĞRETİLERİ Sunum
15. Hafta TOPLUM LİDERLERİNİ BİLİNÇLENDİRME Sunum
16. Hafta DİĞER DOĞAL AFETLER; SEL, TOPRAK KAYMASI, YANGIN, ÇIĞ. Sunum
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 70


ÖÇ-120. YY IN ÖNEMLİ DEPREMLERİNİN İNCELENMESİ
ÖÇ-2AVRUPA MAKRO SİSMİK DEPREM ÖLÇEĞİNİN YORUMLANMASI
ÖÇ-3AFET BİLİNCİ KAVRAMI
ÖÇ-4DEPREMDEN KORUNMA BİLİNCİNİN ÖNEMİ
ÖÇ-5 DEPREM TEHLİKELERİ VE RİSKLERİ
ÖÇ-6DEPREM RİSKLERİNİN AZALTILMA YÖNTEMLERİ
ÖÇ-7YAPISAL BİLİNÇ
ÖÇ-8YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI
ÖÇ-9DEPREM ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ DOĞRU DAVRANIŞLAR
ÖÇ-10AİLE AFET HAZIRLIK PLANI YAPILMASI
ÖÇ-11DEPREM EGZERSİZLERİ
ÖÇ-12PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ
ÖÇ-13AFET SONRASI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖÇ-14TOPLUMDA AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜ KAVRAMININ ÖNEMİ
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50 
ÖÇ 51 
ÖÇ 52 
ÖÇ 53 
ÖÇ 54 
ÖÇ 55 
ÖÇ 56 
ÖÇ 57 
ÖÇ 58 
ÖÇ 59 
ÖÇ 60 
ÖÇ 61 
ÖÇ 62 
ÖÇ 63 
ÖÇ 64 
ÖÇ 65 
ÖÇ 66 
ÖÇ 67 
ÖÇ 68 
ÖÇ 69 
ÖÇ 70 
ÖÇ 71 
ÖÇ 72 
ÖÇ 73 
ÖÇ 74 
ÖÇ 75 
ÖÇ 76 
ÖÇ 77 
ÖÇ 78 
ÖÇ 79 
ÖÇ 80 
ÖÇ 81 
ÖÇ 82 
ÖÇ 83 
ÖÇ 84 
ÖÇ 85 
ÖÇ 86 
ÖÇ 87 
ÖÇ 88 
ÖÇ 89 
ÖÇ 90 
ÖÇ 91 
ÖÇ 92 
ÖÇ 93 
ÖÇ 94 
ÖÇ 95 
ÖÇ 96 
ÖÇ 97 
ÖÇ 98 
ÖÇ 99 
ÖÇ 100 
ÖÇ 101 
ÖÇ 102 
ÖÇ 103 
ÖÇ 104 
ÖÇ 105 
ÖÇ 106 
ÖÇ 107 
ÖÇ 108 
ÖÇ 109 
ÖÇ 110 
ÖÇ 111 
ÖÇ 112 
ÖÇ 113 
ÖÇ 114 
ÖÇ 115 
ÖÇ 116 
ÖÇ 117 
ÖÇ 118 
ÖÇ 119 
ÖÇ 120 
ÖÇ 121 
ÖÇ 122 
ÖÇ 123 
ÖÇ 124 
ÖÇ 125 
ÖÇ 126 
ÖÇ 127 
ÖÇ 128 
ÖÇ 129 
ÖÇ 130 
ÖÇ 131 
ÖÇ 132 
ÖÇ 133 
ÖÇ 134 
ÖÇ 135 
ÖÇ 136 
ÖÇ 137 
ÖÇ 138 
ÖÇ 139 
ÖÇ 140 
ÖÇ 141 
ÖÇ 142 
ÖÇ 143 
ÖÇ 144 
ÖÇ 145 
ÖÇ 146 
ÖÇ 147 
ÖÇ 148 
ÖÇ 149 
ÖÇ 150 
ÖÇ 151 
ÖÇ 152 
ÖÇ 153 
ÖÇ 154 
ÖÇ 155 
ÖÇ 156 
ÖÇ 157 
ÖÇ 158 
ÖÇ 159 
ÖÇ 160 
ÖÇ 161 
ÖÇ 162 
ÖÇ 163 
ÖÇ 164 
ÖÇ 165 
ÖÇ 166 
ÖÇ 167 
ÖÇ 168