Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Viktorya Dönemi'nde Roman

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL6502 Viktorya Dönemi'nde Roman 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Dersin amacı, Viktorya çağında yazılan çeşitli roman biçimlerini öğrencilere tanıtmaktır. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr.Dör. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 9:00-11:45 3C 04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Turan Pazartesi 15:00-16:00 / Çarşamba 10:00-11:00 3D 04-06
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar

Charles Dickens,  Great Expectations

Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles

Charlotte Bronte, Jane Eyre

R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

H. G. Wells, “The New Accelerator”

Lewis Carroll, selections from Through the Looking Glass

Diğer Kaynaklar  
www.gutenberg.org
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Okuma, tartışma, sözlü sunum
2. Hafta Toplumsal Roman: Realizm ve Natüralizm Okuma, tartışma, sözlü sunum
3. Hafta Charles Dickens Okuma, tartışma, sözlü sunum
4. Hafta Charles Dickens Okuma, tartışma, sözlü sunum
5. Hafta Thomas Hardy Okuma, tartışma, sözlü sunum
6. Hafta Thomas Hardy Okuma, tartışma, sözlü sunum
7. Hafta Cinsiyet ve Sınıf: The Brontes Okuma, tartışma, sözlü sunum
8. Hafta Jane Eyre Okuma, tartışma, sözlü sunum
9. Hafta Jane Eyre Okuma, tartışma, sözlü sunum
10. Hafta Hayal gücü: R. L. Stevenson Okuma, tartışma, sözlü sunum
11. Hafta R. L. Stevenson: Dr. Jekyll ve Mr. Hyde Okuma, tartışma, sözlü sunum
12. Hafta Lewis Carrol, Through the Looking Glass Okuma, tartışma, sözlü sunum
13. Hafta Dedektif Romanı: Sherlock Holmes Okuma, tartışma, sözlü sunum
14. Hafta Bilim kurgu roman: H. G. Wells, “The New Accelerator” Okuma, tartışma, sözlü sunum
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Kısa sınav(lar) 10 50
Derse Devam / Katılım 70 10
Final 1 20


ÖÇ-1Farklı roman türleri hakkında bilgi sahibi olurlar
ÖÇ-2Dönemin önde gelen romanlarını ve romancılarını tanırlar
ÖÇ-3Okuma becerilerini geliştirirler
ÖÇ-4Viktorya çağı konularını, edebi eserlerin kökenleriyle bağdaştırırlar
ÖÇ-5Farklı edebi eserler arasındaki biçim ve üslupları tanımlayabilir ve ayırt edebilirler
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5